Informació

Nous cursos

Cursos consultats

El coaching a l'aula

Nou producte

 • Pròximes convocatòries: inscripcions obertes.
 • Preu: 55€
 • Descomptes: 5€ per a Doqualumnis
 • Modalitat100% online
 • Durada: 30 h (3 setmanes)
 • Periodicitat: Edicions mensuals. 
 • Destinataris: Docents infantil, primària i secundària
 • CertificacióReconegut pel Departament Educació. Formació permanent.

Més detalls

Convocatòria oberta

50,00 €

Més informació

brochure.png Descripció

En aquest curs, coneixerem el coaching com a eina per a millorar les classes, amb tècniques senzilles i pràctiques per a optimitzar la relació docent-alumne/família.

 Com funciona el curs?

Curs totalment online i interactiu, per tant, podràs entrar al curs en el moment que tu consideris.

Es compon de tres mòduls dels que disposaràs des de l'inici, d'aquesta manera podràs organitzar-te la feina al teu ritme.

El curs s’inicia amb un cas pràctic a resoldre. Per a fer-ho, aniràs trobant diverses lectures, vídeos i activitats autoavaluatives (on es mostrarà un feedback). En ser totes les activitats telemàtiques no n’hauràs d’entregar cap treball al tutor. La tasca del tutor serà la d’acompanyar-te durant el curs i fer-te participar en els fòrums. Al final del curs et trobaràs un qüestionari on hi haurà preguntes de tot el que haurem treballat durant la formació.

L'avaluació del curs es compon de dues parts:

 • La realització de totes les activitats proposades, obtenint una nota mínima del 80%.
 • Aprovació del qüestionari final del curs, on demostraràs els coneixements adquirits durant la formació.


 Objectius

En finalitzar aquest curs, l’alumnat serà competent per:

 • Conèixer què és la motivació, els tipus de motivació existents i adquirir noves eines i recursos per tal de motivar els alumnes i a un mateix.
 • Conèixer diferents tècniques de comunicació activa per a aplicar a les classes: La comunicació verbal, la no verbal i l'escolta activa.
 • La relació família-escola: Tècniques per dur a terme una bona entrevista

 Programa

Mòdul 1. La motivació

 • Definició de motivació
 • Eines per a motivar als alumnes
 • Recursos per aconseguir automotivació en la tasca docent


Mòdul 2. Tècniques per a millorar l'oratòria

 • Diferents estils comunicatius
 • Escolta activa
 • Recursos per a millorar les classes


Mòdul 3. La família com a primer agent educatiu i socialitzador

 • Funcions fonamentals de la família com a coach
 • El poder de l'entrevista
 • Família i escola acció compartida

 Avaluació

Per obtenir el certificat d’aprofitament del curs s'hauran de complir les següents parts de l'avaluació:

Primera part de l'avaluació:

El curs disposa de tres mòduls autoavaluatius, dels quals s'han de realitzar totes les activitats proposades i obtenir una qualificació mínima del 80%.

Segona part de l'avaluació:

Durant els diferents apartats del curs, es presentaran diferents activitats de resposta oberta (fòrums i tasques) de participació obligatòria. El tutor les valorarà i l'alumne ha d'obtindre una nota mínima del 80%


Tercera part de l'avaluació:

Al final del curs, s'haurà de superar una activitat tipus test, on es plasmarà els coneixements adquirits durant la fomació.

Tots aquests punts són de participació obligatòria i s'han d'haver superat amb una nota mínima de 80 sobre 100.

 Certificació

Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. Suma mèrits per a oposicions, concurs de trasllats, sexennis, etc. als mestres i professors titulats (han de tenir la carrera de magisteri o el CAP/màster de secundària). També compta per als tècnics d'educació infantil (TEI) per als seus mèrits.

Per a més informació cliqueu aquí.

Seguint la normativa establerta pel Departament (l'Ordre ENS/248/2012 (Article 3.2, apartat C) per la qual el màxim d'hores que comptabilitzen és de 10 hores de formació online a la setmana. Si la vostra intenció és la de realitzar diversos cursos amb nosaltres, us recomanem fer-los en edicions separades (ja que cada curs ocupa aquestes hores establertes).

 Mode de pagament

Pagament mitjançant targeta de dèbit/crèdit o PayPal.

Si sou un centre/entitat concertat o privat, podeu bonificar-vos els cursos (totalment o parcialment) mitjançant la FUNDAE (antiga Fundación Tripartita). Des de Doqua ens encarreguem de realitzar les gestions i tràmits pertinents d'acord amb el crèdit de formació de la vostra entitat. Contacteu amb nosaltres abans de fer la inscripció.

Tornar