Informació

Nous cursos

Cursos consultats

Introducció a l'educació emocional

Nou producte

 • Pròximes convocatòries: inscripcions obertes.
 • Preu: 55€
 • Descomptes: 5€ per a Doqualumnis
 • Modalitat100% online
 • Durada: 30 h (3 setmanes)
 • Periodicitat: Edicions mensuals.
 • Destinataris: Docents infantil, primària i secundària.
 • CertificacióReconegut pel Departament Educació. Formació permanent.
 • Perfils: Més info aquí

Més detalls

Més informació

brochure.png Descripció

Aprendràs a identificar el concepte d’educació emocional i aplicar-lo a l'aula per tal aconseguir la formació integral de l’alumnat.

Cursos relacionats:  Com atendre a la diversitat amb educació emocional

 Com funciona el curs?

Curs totalment online i sense horaris, per tant, podràs entrar al curs en el moment que tu consideris.

Es compon de tres mòduls dels quals disposaràs d'accés des de l'inici, d'aquesta manera podràs organitzar-te la feina al teu ritme.

El curs s’inicia amb un cas pràctic a resoldre. Per a fer-ho, aniràs trobant diverses lectures, vídeos i activitats autoavaluatives (on es mostrarà un feedback). En ser totes les activitats telemàtiques no n’hauràs d’entregar cap treball al tutor. La tasca del tutor 2.0 serà la d’acompanyar-te durant el curs i fer-te participar en els fòrums. Al final del curs et trobaràs un qüestionari on hi haurà preguntes de tot el que haurem treballat durant la formació.

L'avaluació del curs es compon de dues parts:

 • La realització de totes les activitats proposades, obtenint una nota mínima del 80%.
 • Aprovació del qüestionari final del curs, on demostraràs els coneixements adquirits durant la formació.

 Objectius

En finalitzar aquest curs, l’alumnat serà competent en:

 • Identificar, la intel·ligència emocional, a partir de l’anàlisi de la teoria de les intel·ligències múltiples, per tal d’entendre l’origen d’aquest tipus d’intel·ligència.
 • Diferenciar, el concepte d’emoció i sentiment, partint de l’anàlisi dels fets que es desencadenen quan aquests tenen lloc,  per tal de treballar-los de forma diferent a l’aula.
 • Identificar, el concepte d’educació emocional, mitjançant l’anàlisi de les competències emocionals que pretén desenvolupar, amb la finalitat de valorar la necessitat d’integrar-la a l’aula per tal aconseguir la formació integral de l’alumnat.
 • Seleccionar, les activitats més adequades, a partir de l’anàlisi dels conflictes plantejats,  amb la intenció de resoldre conflictes a l’aula de forma competent.

 Programa

El curs es compon dels següents mòduls:

Mòdul 1: Les intel·ligències múltiples: La intel·ligència emocional

 • 1.1. Diferència entre el concepte d’intel·ligència clàssica i la teoria de les intel·ligències múltiples
 • 1.2. Origen de la intel·ligència emocional


Mòdul 2: Marc conceptual de l'educació emocional

 • 2.1. Concepte d'emoció i sentiment 
 • 2.2. Classificació de les emocions 
 • 2.3. Definició d'educació emocional 
 • 2.4. Les competències emocionals 

    
Mòdul 3: El treball de l'educació emocional a l'aula consciència emocional, la regulació emocional, l’autoestima, les habilitats socioemocionals i les habilitats de vida.

 Avaluació

Per obtenir el certificat d’aprofitament del curs s'hauran de complir les següents parts de l'avaluació:

Primera part de l'avaluació:

El curs disposa de tres mòduls autoavaluatius, dels quals s'han de realitzar totes les activitats proposades i obtenir una qualificació mínima del 80%.

Segona part de l'avaluació:

Durant els diferents apartats del curs, es presentaran diferents activitats de resposta oberta (fòrums i tasques) de participació obligatòria. El tutor les valorarà i l'alumne ha d'obtindre una nota mínima del 80%


Tercera part de l'avaluació:

Al final del curs, s'haurà de superar una activitat tipus test, on es plasmarà els coneixements adquirits durant la fomació.

Tots aquests punts són de participació obligatòria i s'han d'haver superat amb una nota mínima de 80 sobre 100.

 Certificació

Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. Suma mèrits per a oposicions, concurs de trasllats, sexennis, etc. als mestres i professors titulats (han de tenir la carrera de magisteri o el CAP/màster de secundària). També compta per als tècnics d'educació infantil (TEI) per als seus mèrits.

Per a més informació cliqueu aquí.

Seguint la normativa establerta pel Departament (l'Ordre ENS/248/2012 (Article 3.2, apartat C) per la qual el màxim d'hores que comptabilitzen és de 10 hores de formació online a la setmana. Si la vostra intenció és la de realitzar varis cursos amb nosaltres, us recomanem fer-los en edicions separades (ja que cada curs ocupa aquestes hores establertes).

 Mode de pagament

Pagament mitjançant targeta de dèbit/crèdit o PayPal.

Si sou un centre/entitat concertat o privat, podeu bonificar-vos els cursos (totalment o parcialment) mitjançant la FUNDAE (antiga Fundación Tripartita). Des de Doqua ens encarreguem de realitzar les gestions i tràmits pertinents d'acord amb el crèdit de formació de la vostra entitat. Contacteu amb nosaltres abans de fer la inscripció.

address.png Cursos relacionats

Atenció a la diversitat

Tornar