Informació

Nous cursos

Cursos consultats

Neuroeducació i creativitat a l'aula

Nou producte

 • Pròximes convocatòries: inscripcions obertes.
 • Preu: 55€
 • Descomptes: 5€ per a Doqualumnis
 • Modalitat100% online
 • Durada: 30 h (3 setmanes)
 • Periodicitat: Edicions mensuals. 
 • Destinataris: Docents d'infantil, primària i secundària
 • Certificació: Reconegut pel Departament Educació. Formació permanent.

Més detalls

50,00 €

Més informació

Nom complet del curs

Neuroeducació i creativitat a l'aula

Descripció

Els estudis neurocientífics demostren que la creativitat es desenvolupa d'una manera estructurada i definida. En aquest curs, el docent comprendrà aquesta estructura i coneixerà tècniques pràctiques que podrà aplicar a la seva aula, tenint en compte l'etapa educativa a la qual treballa, per a potenciar la imaginació i la creativitat del seu alumnat.
Es tracta d'un curs pràctic on el participant dissenyarà una activitat creativa, dirigit a la seva etapa educativa, amb les pautes proporcionades durant el curs.

Com funciona el curs?   

Curs totalment online i sense horaris, per tant, podràs entrar al curs en el moment que tu consideris.

Es compon de tres mòduls i una activitat final, dels quals disposaràs d'accés des de l'inici, d'aquesta manera podràs organitzar-te la feina al teu ritme.

El curs s’inicia amb un cas pràctic a resoldre. Per a fer-ho, aniràs trobant diverses lectures, vídeos i activitats autoavaluatives (on es mostrarà un feedback). L'última setmana del curs, disposaràs d'una activitat d'aplicació on programaràs una activitat per a potenciar la creativitat amb bases neurocientífiques.

L'avaluació del curs es compon de dues parts:

 • La realització de totes les activitats proposades, obtenint una nota mínima del 80%.
 • Participació activa a tots els fòrums obligatoris.
 • Entrega i aprovació de l'activitat final d'implementació.

Objectius:   

En finalitzar aquest curs, l’alumnat serà competent en:

1. Identificar el concepte de creativitat amb bases neurocientífiques, amb la finalitat de diferenciar entre el concepte d’imaginació i creativitat.

2. Conèixer les característiques del procés creatiu, amb la finalitat de conèixer els seus usos en les diferents etapes educatives.

3. Conèixer diferents tècniques d’estimulació de la imaginació i de potenciació de la creativitat, mitjançant el seu estudi i les seves característiques, per tal de poder-les aplicar a l’aula.

Programa del curs:

El curs es compon dels següents mòduls:

Mòdul 1: El marc conceptual de la creativitat a l'aula

 • 1.1 Origen i definició del concepte de creativitat
 • 1.2. Neurociència i creativitat


Mòdul 2: El procés creatiu

 • 2.1. Tothom pot ser creatiu? Factors que hi intervenen
 • 2.2. Les fases del procés creatiu

    
Mòdul 3:
Tècniques per a potenciar la imaginació i la creativitat

 • 3.1. Tècniques per a fomentar la imaginació a Educació Infantil
 • 3.2. El procés creatiu a l’Educació Primària i a l'Educació Secundària

Activitat final: Posada en pràctica

Avaluació

Per obtenir el certificat d’aprofitament del curs s'hauran de complir les següents parts de l'avaluació:

Primer part de l'avaluació:

El curs disposa de tres mòduls autoavaluatius, dels quals s'han de realitzar totes les activitats proposades i obtenir una qualificació mínima del 80%.

Segona part de l'avaluació:

Durant els diferents apartats del curs, es presentaran diferents activitats de resposta oberta (fòrums i tasques) de participació obligatòria. El tutor les valorarà i l'alumne ha d'obtindre una nota mínima del 80%


Tercera part de l'avaluació:

Al final del curs, s'haurà de superar una activitat tipus test, on es plasmarà els coneixements adquirits durant la fomació.

Tots aquests punts són de participació obligatòria i s'han d'haver superat amb una nota mínima de 80 sobre 100.

Certificació

Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. Suma mèrits per a oposicions, concurs de trasllats, sexennis, etc. als mestres i professors titulats (han de tenir la carrera de magisteri o el CAP/màster de secundària). També compta per als tècnics d'educació infantil (TEI) per als seus mèrits.

Per a més informació cliqueu aquí.

Seguint la normativa establerta pel Departament (l'Ordre ENS/248/2012 (Article 3.2, apartat C) per la qual el màxim d'hores que comptabilitzen és de 10 hores de formació online a la setmana. Si la vostra intenció és la de realitzar varis cursos amb nosaltres, us recomanem fer-los en edicions separades (ja que cada curs ocupa aquestes hores establertes).

Mode de pagament

Pagament mitjançant targeta de dèbit/crèdit o PayPal.

Si sou un centre/entitat concertat o privat, podeu bonificar-vos els cursos (totalment o parcialment) mitjançant la FUNDAE (antiga Fundación Tripartita). Des de Doqua ens encarreguem de realitzar les gestions i tràmits pertinents d'acord amb el crèdit de formació de la vostra entitat. Contacteu amb nosaltres abans de fer la inscripció.

Tornar