Informació

Nous cursos

Cursos consultats

Plàstica a l'aula nivell inicial

Nou producte

 • Pròximes convocatòries: inscripcions obertes.
  Preu: 55€
 • Descomptes: 5€ per a Doqualumnis
 • Modalitat100% online
 • Durada: 30 h (3 setmanes)
 • Periodicitat: Edicions mensuals.
 • Destinataris: Docents infantil i primària
 • Certificació: Reconegut pel Departament Educació. Formació permanent.
 • Perfils: Més info aquí

Més detalls

Més informació

Nom complet del curs

Plàstica a l'aula nivell inicial

Cursos relacionats: Plàstica a l'aula nivell avançat

Descripció

En aquesta formació, es pretén donar eines i estratègies pràctiques per a fomentar l'educació artística a les etapes d'Educació Infantil i de Primària. Per a fer-ho, el participant coneixerà els àmbits teòrics i els durà a la pràctica amb experiències i intercanvi de treballs, fomentant la cooperació i l'experimentació a l'aula.

Es tracta d'un curs pràctic on coneixerem pintures i materials de modelatge, que no són habituals però molt pràctics i fàcils de trobar o de crear.

Com funciona el curs?

Es tracta d’un curs totalment online de trenta hores de durada i tres setmanes. La formació es compon de tres mòduls, un per setmana i una activitat final d’aplicació dels aprenentatges realitzats.

Cada setman s'obrirà un mòdul i no es tancarà l'anterior, d'aquesta manera podreu repassar els continguts sempre que vulgueu.

El tutor del curs, corregirà les activitats de manera progressiva tenint en compte la data que toca en aquell moment. Essent així, no s'avançarà en dates però si que anirà corregint els treballs de les setmanes anteriors.

Un primer mòdul de 10 hores, més teòric, on aprofundirem sobre l’art com a eina per a projectar els àmbits de la vida i aprendrem a incorporar els aprenentatges artístics en una unitat didàctica.

En el segon i tercer mòdul de cinc hores cadascun, parlarem del docent com a artista i coneixerem diferents tècniques de pintura i modelatge per a dur a terme a l’escola i sensibilitzar a l’alumne com a participant de l’art que ens envolta.

Finalment, en l’activitat final els participants del curs hauran de presentar una mostra de com han dut a terme una de les tècniques treballades durant el curs. Per fer-ho es preveu una dedicació de 10 hores per part de l’alumne.

Cada mòdul es composa d'una sèrie d'escenaris en els que es treballen els diferents continguts a desenvolupar.

Per a dur a terme els escenaris, utilitzem la tècnica Storytelling, on contextualitzem els continguts del curs amb una situació real d’un centre educatiu i, mitjanant els personatges protagonistes de la nostra història, ens proporcionaran un conflicte cognitiu (objectiu de l’escenari) que resoldrem gràcies a diferents recursos, articles, enllaços i vídeos, que sensibilitzaran al participant de la formació com a artista i proporcionaran tècniques per a transmetre-ho a l’aula. Per a acabar de consolidar els coneixements adquirits, es plantejarà una sèrie d’activitats autocorrectives (amb el posterior feedback pedagògic immediat) i de fòrums de resposta oberta.

L'ús dels fòrums de participació serà habitual, bé sigui per a què l'alumnat expressi els seus coneixements previs sobre les qüestions plantejades pels personatges i, posteriorment, torni a reconstruir les seves respostes, com per proposar les diferents activitats que hauran de dissenyar.

Objectius

En finalitzar aquest curs l'alumne serà competent per:

 • Percebre i entendre una producció artística com una obra oberta i vinculada al joc amb la finalitat de programar una proposta didàctica que integri elements lúdics, la promoció de la creativitat i la inclusió d’elements relacionals i emocionals en els alumnes.
 • Conèixer els procediments d’ús, seguretat i manteniment dels materials necessaris per dur a terme les tècniques visuals i plàstiques amb la finalitat de fer-ne un ús adequat.
 • Aprendre els procediments per dur a terme diverses creacions artístiques, a través del pas a pas de la seva creació, amb la finalitat de poder aplicar-ho a la seva tasca docent.
 • Experimentar amb diferents materials, recursos i procediments, per tal d'enriquir les capacitats artístiques de l'alumnat.

Programa

El curs es compon de tres mòduls i segueix el següent programa:

1. L’art a l’escola

- Les experiències artístiques
- L'art com a eina de projecció dels àmbits de la vida

2. El treball de l’educació visual i plàstica a l’aula

- Preparació de material consells i recomanacions d’implementació.
- Treball amb pintures diferents: pintura de vidre, 3D, luminescent, fluorescent i fosforescent.
- Tècniques d’experimentació de textures amb pastes de modelar a l’entorn escolar. La pasta de modelar lleugera, la pasta de sal i la porcellana russa blanca.

3. Activitat final d’aplicació i la seva avaluació
- Creació d’una activitat plàstica i la seva avaluació. Aquesta activitat pràctica podeu dur-la a terme a l'aula o a casa, utilitzant un sol material treballat en els mòduls 2 o 3 del curs.Avaluació

Per obtenir el certificat d’aprofitament del curs s'hauran de complir les següents parts de l'avaluació:


Primera part de l'avaluació:
Realització de totes les activitats autocorrectives que es troben dins de cada mòdul, obtenint una nota mínima de 80% per a considerar-ho superat.

Segona part de l'avaluació:
Realització de l’activitat final d’avaluació del curs, on els alumnes hauran d’aportar una evidència de com han dut a terme una de les tècniques mostrades durant el curs. Aquesta activitat serà avaluada mitjançant una rúbrica.

Tercera part de l'avaluació:
La participació obligatòria a tots els fòrums plantejats durant la formació.

Tots aquests punts són de participació obligatòria i s'han d'haver superat amb una nota mínima de 80 sobre 100.

Certificació

Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. Suma mèrits per a oposicions, concurs de trasllats, sexennis, etc. als mestres i professors titulats (han de tenir la carrera de magisteri o el CAP/màster de secundària). També compta per als tècnics d'educació infantil (TEI) per als seus mèrits.

Per a més informació cliqueu aquí.

Seguint la normativa establerta pel Departament (l'Ordre ENS/248/2012 (Article 3.2, apartat C) per la qual el màxim d'hores que comptabilitzen és de 10 hores de formació online a la setmana. Si la vostra intenció és la de realitzar diversos cursos amb nosaltres us recomanem fer-los en edicions separades (ja que cada curs ocupa aquestes hores establertes).

Mode de pagament

Pagament mitjançant targeta de dèbit/crèdit o PayPal.

Si sou un centre/entitat concertat o privat, podeu bonificar-vos els cursos (totalment o parcialment) mitjançant la FUNDAE (antiga Fundación Tripartita). Des de Doqua ens encarreguem de realitzar les gestions i tràmits pertinents d'acord amb el crèdit de formació de la vostra entitat. Contacteu amb nosaltres abans de fer la inscripció.

Cursos relacionats:

Plàstica nivell inicial

Tornar