Informació

Nous cursos

Cursos consultats

Plàstica nivell avançat

Nou producte

 • Pròximes convocatòries: inscripcions obertes.
 • Preu: 55€
 • Descomptes: 5€ per a Doqualumnis
 • Modalitat100% online
 • Durada: 30 h (3 setmanes)
 • Periodicitat: Edicions mensuals. 
 • Destinataris: Docents infantil i primària
 • Certificació: Reconegut pel Departament Educació. Formació permanent.
 • Perfils: Més info aquí

Més detalls

Convocatòria oberta

50,00 €

Més informació

Nom complet del curs

Plàstica nivell avançat

Cursos relacionats: Plàstica nivell inicial

Descripció

En aquesta formació, es pretén donar eines i estratègies pràctiques per a fomentar l'educació artística a les etapes d'Educació Infantil i de Primària. Per a fer-ho, el curs es dividirà en dues parts: una primera en la qual es treballaran diverses tècniques artístiques i materials, sempre originals i innovadors, amb l’objectiu de mostrar als alumnes alternatives a les activitats habituals d’aquest àmbit. En la segona part del curs mostrarem la manera en la que es pot integrar aquest tipus d’activitats a les programacions d’aula per assegurar que l’educació artística es treballa de forma transversal en unitats didàctiques dissenyades des d’un punt de vista competencial.

Com funciona el curs?

Es tracta d’un curs totalment online de trenta hores de durada i tres setmanes. La formació es compon de tres mòduls on cada setmana s'obrirà un mòdul i no es tancarà l'anterior. D'aquesta manera podreu repassar els continguts sempre que vulgueu.i una activitat final d’aplicació en la qual els alumnes hauran d’utilitzar els aprenentatges realitzats per integrar-los en una programació competencial.

El tutor del curs, corregirà les activitats de manera progressiva tenint en compte la data que toca en aquell moment. Essent així, no s'avançarà en dates però si que anirà corregint els treballs de les setmanes anteriors.

Cada mòdul es compon d'una sèrie d'escenaris en els que es treballen els diferents continguts a desenvolupar.

Per a dur a terme els escenaris, utilitzem la tècnica Storytelling, on contextualitzem els continguts del curs amb una situació real d’un centre educatiu i, mitjanant els personatges protagonistes de la nostra història, ens proporcionaran un conflicte cognitiu (objectiu de l’escenari) que resoldrem gràcies a diferents recursos, articles, enllaços i vídeos, que sensibilitzaran al participant de la formació com a artista i proporcionaran tècniques per a transmetre-ho a l’aula. Per a acabar de consolidar els coneixements adquirits, es plantejarà una sèrie d’activitats autocorrectives (amb el posterior feedback pedagògic immediat) i de fòrums de resposta oberta.


L'ús dels fòrums de participació serà habitual, bé sigui per a què l'alumnat expressi els seus coneixements previs sobre les qüestions plantejades pels personatges i, posteriorment, torni a reconstruir les seves respostes, com per proposar les diferents activitats que hauran de dissenyar.

Objectius

En finalitzar aquest curs l'alumne serà competent per:

 • Conèixer els procediments d’ús, seguretat i manteniment dels materials necessaris per dur a terme tècniques visuals i plàstiques a l'aula, amb la finalitat de fer-ne un ús adequat.
 • Aprendre els procediments per dur a terme diverses creacions artístiques, a través del pas a pas de la seva creació, amb la finalitat de poder aplicar-ho a la seva tasca docent
 • Experimentar amb diferents materials, recursos i procediments, per tal d'enriquir les capacitats artístiques
 • Dissenyar una unitat didàctica competencial en la que s’integrin els continguts, criteris i competències pròpies de l’àmbit d’educació artística, per tal que es puguin treballar de forma transversal amb continguts d’altres àmbits
 • Percebre i entendre una producció artística com una obra oberta i vinculada al joc amb la finalitat de programar una proposta didàctica que integri elements lúdics, la promoció de la creativitat i la inclusió d’elements relacionals i emocionals en els alumnes.
 • Conèixer els procediments d’ús, seguretat i manteniment dels materials necessaris per dur a terme les tècniques visuals i plàstiques amb la finalitat de fer-ne un ús adequat.
 • Aprendre els procediments per dur a terme diverses creacions artístiques, a través del pas a pas de la seva creació, amb la finalitat de poder aplicar-ho a la seva tasca docent.
 • Experimentar amb diferents materials, recursos i procediments, per tal d'enriquir les capacitats artístiques de l'alumnat.

Programa

El curs es compon de tres mòduls i segueix el següent programa:

1. El docent com a artista I: Materials per construir

a. Consells i recomanacions per dur a terme tècniques amb materials de
construcció

b. Tècniques artístiques amb materials de construcció

i. Paper matxé
ii. Venes de guix
iii. Porexpan

2. El docent com a artista II: Papers i cartolines

a. Consells i recomanacions per dur a terme tècniques amb diferents papers i cartolines

b. Tècniques artístiques amb papers i cartolines

i. Paper kraft
ii. Mix Media
iii. Reciclem

3. Integrar l’educació artística en una unitat didàctica

a. Disseny d’una unitat didàctica competencial en la que s’integrin els
aprenentatges de l’àmbit artístic.

Avaluació

Per obtenir el certificat d’aprofitament del curs s'hauran de complir les següents parts de l'avaluació:

Primera part de l'avaluació:

Realització de totes les activitats autocorrectives que es troben dins de cada mòdul, obtenint una nota mínima de 80% per a considerar-ho superat.

Segona part de l'avaluació:
Realització de l’activitat final d’avaluació del curs, on els alumnes hauran d’aportar una evidència de com han dut a terme una de les tècniques mostrades durant el curs. 

Tercera part de l'avaluació:
La participació obligatòria a tots els fòrums plantejats durant la formació.

Tots aquests punts són de participació obligatòria i s'han d'haver superat amb una nota mínima de 80 sobre 100.

Certificació

Curs reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat i per la Conselleria de les Illes Balears Més info

Suma mèrits per a oposicions, concurs de trasllats, sexennis, etc. als mestres i professors titulats (han de tenir la carrera de magisteri o el CAP/màster de secundària). També compta per als tècnics d'educació infantil (TEI) per als seus mèrits.

Per a més informació cliqueu aquí.

Seguint la normativa establerta pel Departament (l'Ordre ENS/248/2012 (Article 3.2, apartat C) per la qual el màxim d'hores que comptabilitzen és de 10 hores de formació online a la setmana. Si la vostra intenció és la de realitzar diversos cursos amb nosaltres us recomanem fer-los en edicions separades (ja que cada curs ocupa aquestes hores establertes).

Mode de pagament

Pagament mitjançant targeta de dèbit/crèdit o PayPal.

Si sou un centre/entitat concertat o privat, podeu bonificar-vos els cursos (totalment o parcialment) mitjançant la FUNDAE (antiga Fundación Tripartita). Des de Doqua ens encarreguem de realitzar les gestions i tràmits pertinents d'acord amb el crèdit de formació de la vostra entitat. Contacteu amb nosaltres abans de fer la inscripció.

Cursos relacionats

Plàstica nivell inicial

Tornar