Informació

Nous cursos

Cursos consultats

Comunicació amb l'ús de les TIC

Nou producte

 • Pròximes convocatòries: inscripcions obertes.
 • Preu: 55€
 • Descomptes: 5€ per a Doqualumnis
 • Modalitat100% online
 • Durada: 30 h (3 setmanes)
 • Periodicitat: Edicions mensuals. 
 • Destinataris: Docents primària i secundària
 • Certificació: Reconegut pel Departament Educació. Formació permanent.
 • Perfils: Més info aquí

Més detalls

Convocatòria oberta

50,00 €

Més informació

Tornar

Nom complet

Comunicació amb l'ús de les TIC

Descripció

Aquest curs està pensat per a oferir eines i estratègies pràctiques per a dur a terme al centre educatiu per a millorar la comunicació amb els tres agents que hi intervenen: companys, alumnes i famílies.

Per a fer-ho, el curs disposa de tres mòduls, un per cada agent educatiu, i aquests consten de dues parts, la primera, que es centra en estratègies de millora de la comunicació amb aquell agent educatiu, i la segona, on s'explica eines digitals per a potenciar les estratègies proporcionades.

A l'espai "programa" d'aquesta fitxa tècnica, s'especifica de manera més concreta els continguts, però, per a disposar-ne d'una idea més general, seguidament especifiquem què es coneixerà per a cada agent educatiu:

Comunicació amb els alumnes:

 • Millora de comunicació amb els alumnes i la resolució de conflictes.

 • Eines i espais d'aprenentatge col·laboratius (EVA's).

Comunicació amb els companys i companyes:

 • Organització de les reunions, com dinamitzar-les i com prendre decisions.

 • Eines digitals d'ajuda per a les reunions de claustre i d'equip.

Comunicació amb les famílies:

 • Les reunions amb les famílies (en gran grup i individual): organització i resolució de conflictes.

 • Dinamització i gestió d'eines digitals per a potenciar la comunicació amb les famílies: grups de whatsapp, telegram i facebook (entre d'altres.)

Com funciona el curs?

Es tracta d’un curs totalment online de trenta hores de durada repartides en tres setmanes i distribuïnt un mòdul per setmana. Cada mòdul disposa d'una sèrie d'escenaris en els que es treballen els diferents continguts a desenvolupar.

Per a dur a terme els escenaris, utilitzem la tècnica Storytelling, on contextualitzem els continguts del curs amb una situació real d’un centre educatiu i, mitjanant els personatges protagonistes de la nostra història, ens proporcionaran un conflicte cognitiu (objectiu de l’escenari) que resoldrem gràcies a diferents recursos, articles, enllaços i vídeos, que sensibilitzaran al participant de la formació com a artista i proporcionaran tècniques per a transmetre-ho a l’aula. Per a acabar de consolidar els coneixements adquirits, es plantejarà una sèrie d’activitats autocorrectives (amb el posterior feedback pedagògic immediat) i de fòrums de resposta oberta.

L'ús dels fòrums de participació serà habitual, bé sigui per a què l'alumnat expressi els seus coneixements previs sobre les qüestions plantejades pels personatges i, posteriorment, torni a reconstruir les seves respostes, com per proposar les diferents activitats que hauran de dissenyar.

Objectius

Aquest curs persegueix l’objectiu general següent:

Posar en pràctica diverses eines i estratègies comunicatives, a partir del coneixement de recursos diversos i fent ús d’eines i espais digitals, per tal de millorar la comunicació amb els diversos agents educatius del centre (alumnes, docents i famílies)

Per assolir-ho, es proposen els següents objectius que es desenvoluparan en cada un dels tres mòduls de que disposa el curs:

 • Fomentar la comunicació eficient i efectiva amb els alumnes i entre els alumnes a partir de la implementació de diverses tècniques i estratègies comunicatives.
 • Fomentar un clima comunicatiu positiu i integrador amb l’equip docent del centre a partir de l'anàlisi i millora dels espais de reunió i processos de presa de decisions.
 • Analitzar les estratègies de comunicació amb les famílies amb la finalitat de millorar la relació i aconseguir espais i recursos comunicatius eficients a partir de l’ús de tècniques i eines adequades per a cada cas.

Programa

El curs es compon de tres mòduls i segueix el següent programa:

Introducció. Principis bàsics sobre la comunicació a l’escola
a. Introducció a la comunicació
i. Habilitats comunicatives

Mòdul 1. Comunicació amb els alumnes
a. Espais de comunicació presencials amb els infants
   i. Acció tutorial
   ii. L'assemblea escolar

b. Espais de comunicació virtuals amb els infants
   i. Eines i espais col·laboratius (EVA’s)
   ii. “Netiqueta” i comunicació virtual

c. Comunicació entre alumnes i resolució de conflictes
   i. Facilitar la comunicació entre els alumnes
   ii. El diàleg per a la resolució de conflictes

Mòdul 2. Comunicació amb els companys i companyes
a. Comunicació entre els docents
   i. Reunions efectives
   ii. Seguiment de les reunions

b. Presa de decisions
   i. Tipus de decisions
   ii. Estrategias per prendre decisions

c. Espais i eines de comunicació virtuals
   i. Gsuite
   ii. Eines GTD

Mòdul 3. Comunicació amb les famílies
a. Comunicació presencial
   i. Reunions de pares
   ii. Consells per conduir les reunions

b. Espais i eines de comunicació digitals
   i. Xarxes socials
   ii. Grups de whatsapp

Avaluació

Per obtenir el certificat d’aprofitament del curs s'hauran de complir les següents parts de l'avaluació:

Primera part de l'avaluació:

Realització de totes les activitats autocorrectives que es troben dins de cada mòdul, obtenint una nota mínima de 80% per a considerar-ho superat.

Segona part de l'avaluació:
Realització de les activitats d'entrega que es plantegen a cada mòdul, on l'alumne haurà d'aplicar els coneixements adquirits. 

Tercera part de l'avaluació:
La participació obligatòria a tots els fòrums plantejats durant la formació.

Tots aquests punts són de participació obligatòria i s'han d'haver superat amb una nota mínima de 80 sobre 100.

Certificació

Curs reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat i per la Conselleria de les Illes Balears Més info

Suma mèrits per a oposicions, concurs de trasllats, sexennis, etc. als mestres i professors titulats (han de tenir la carrera de magisteri o el CAP/màster de secundària). També compta per als tècnics d'educació infantil (TEI) per als seus mèrits.

Per a més informació cliqueu aquí.

Seguint la normativa establerta pel Departament (l'Ordre ENS/248/2012 (Article 3.2, apartat C) per la qual el màxim d'hores que comptabilitzen és de 10 hores de formació online a la setmana. Si la vostra intenció és la de realitzar diversos cursos amb nosaltres us recomanem fer-los en edicions separades (ja que cada curs ocupa aquestes hores establertes).

Mode de pagament

Pagament mitjançant targeta de dèbit/crèdit o PayPal.

Si sou un centre/entitat concertat o privat, podeu bonificar-vos els cursos (totalment o parcialment) mitjançant la FUNDAE (antiga Fundación Tripartita). Des de Doqua ens encarreguem de realitzar les gestions i tràmits pertinents d'acord amb el crèdit de formació de la vostra entitat. Contacteu amb nosaltres abans de fer la inscripció.

Productes relacionats

Píndola Gratuïta: Introducció a la comunicació

Píndola gratuïta: La comunicació al centre

Tornar