Informació

Nous cursos

Cursos consultats

Programar unitats didàctiques Ed. Infantil

Actualitzat

 • Inscripció oberta
 • Preu: 55€
 • Descomptes: 5€ per a Doqualumnis
 • Modalitat100% online
 • Durada: 30 h (3 setmanes)
 • Periodicitat: Edicions mensuals. 
 • Destinataris: Docents d'educació infantil.
 • CertificacióReconegut pel Departament Educació. Formació permanent.

Més detalls

Convocatòria oberta

50,00 €

Més informació

Nom complet del curs

Programar unitats didàctiques a l'educació infantil

brochure.png Descripció

Curs reformat en format interactiu i multiplafaforma.

Curs orientat al professorat de segon cicle d'educació infantil, amb què sabràs reconèixer les característiques bàsiques que ha de tenir una unitat didàctica elaborada en capacitats i identificar, seleccionar i combinar adequadament els seus elements bàsics, així com escriure els objectius i criteris d’avaluació en clau de capacitats.

 Com funciona el curs?

Curs totalment online i sense horaris, per tant, podràs entrar al curs en el moment que tu consideris.

Es compon de tres mòduls dels quals disposaràs d'accés des de l'inici, d'aquesta manera podràs organitzar-te la feina al teu ritme.

El curs s’inicia amb un cas pràctic a resoldre. Per a fer-ho, aniràs trobant diverses lectures, vídeos i activitats autoavaluatives (on es mostrarà un feedback). Els continguts es presenten utilitzant la tècnica storytelling on, mitjançant uns personatges protagonistes, ens contextualitzaran i ajudaran a conèixer tots els punts d'una unitat didàctica per capacitats.

En ser totes les activitats telemàtiques no n’hauràs d’entregar cap treball al tutor. La tasca del tutor serà la d’acompanyar-te durant el curs i fer-te participar en els fòrums.

Durant la formació, trobaràs diferents activitats autocorrectives i d'altres de participació, amb argumentació immediata de les resopostes donades i apunts per a la pràctica a l'aula.

El curs finalitza amb un qüestionari final on es demostrarà els coneixements apresos durant tota la formació.

L'avaluació del curs es compon de dues parts:

 • La realització de totes les activitats proposades, autocorrectives i fòrums de participació, obtenint una nota mínima del 80%.
 • L'aprovació del qüestionari final del curs, on és reflectirà els coneixements adquirits durant la formació.


 Objectius

En finalitzar aquest curs seràs competent per:

 • Identificar les característiques bàsiques que ha de tenir una unitat didàctica formulada en clau de capacitats.
 • Identificar els elements d'una unitat didàctica.
 • Escriure objectius didàctics i criteris d’avaluació en clau de capacitats.
 • Assegurar una coherència a la unitat entre els objectius, els continguts, les activitats i la metodologia.
 • Identificar les característiques de l'avaluació per capacitats.

 

 Programa

El curs es compon de tres mòduls amb els següents apartats:

Mòdul 1: La programació d'unitats didàctiques per capacitats

 • 1.1. Diferència entre “capacitat”, “habilitat” i “competència”
 • 1.2. Les característiques d’una unitat didàctica per capacitats
 • 1.3. Els elements d’una unitat didàctica

Mòdul 2: Objectius, continguts i seqüències didàctiques

 • 2.1. Els objectius didàctics   
 • 2.2. Coherència versus formalització dels continguts
 • 2.3. Com s'aprenen els continguts?
 • 2.4. La seqüència didàctica

 Mòdul 3: Metodologia i avaluació de les capacitats

 • 3.1. Metodologies d'aula
 • 3.2. Què cal avaluar? Criteris d’avaluació i capacitats a avaluar
 • 3.3. L’avaluació segons el tipus de continguts

 Avaluació

Per obtenir el certificat d’aprofitament del curs s'hauran de complir les següents parts de l'avaluació:

Primer part de l'avaluació:

El curs disposa de tres mòduls autoavaluatius, dels quals s'han de realitzar totes les activitats proposades i obtenir una qualificació mínima del 80%.

Segona part de l'avaluació:

Durant els diferents apartats del curs, es presentaran diferents activitats de resposta oberta (fòrums i tasques) de participació obligatòria. El tutor les valorarà i l'alumne ha d'obtindre una nota mínima del 80%


Tercera part de l'avaluació:

Al final del curs, s'haurà de superar una activitat tipus test, on es plasmarà els coneixements adquirits durant la fomació.

Tots aquests punts són de participació obligatòria i s'han d'haver superat amb una nota mínima de 80 sobre 100.

 Certificació

Curs reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. Suma mèrits per a oposicions, concurs de trasllats, sexennis, etc. als mestres i professors titulats (han de tenir la carrera de magisteri o el CAP/màster de secundària). També compta per als tècnics d'educació infantil (TEI) per als seus mèrits.

Per a més informació cliqueu aquí.

Seguint la normativa establerta pel Departament (l'Ordre ENS/248/2012 (Article 3.2, apartat C) per la qual el màxim d'hores que comptabilitzen és de 10 hores de formació online a la setmana. Si la vostra intenció és la de realitzar diversos cursos amb nosaltres, us recomanem fer-los en edicions separades (ja que cada curs ocupa aquestes hores establertes).

 Mode de pagament

Pagament mitjançant targeta de dèbit/crèdit o PayPal.

Si sou un centre/entitat concertat o privat, podeu bonificar-vos els cursos (totalment o parcialment) mitjançant FUNDAE (antiga Fundación Tripartita para la Formación). Des de Doqua ens encarreguem de realitzar les gestions i tràmits pertinents d'acord amb el crèdit de formació de la vostra entitat. Contacteu amb nosaltres abans de fer la inscripció.

Tornar