Informació

Nous cursos

Cursos consultats

Aprenentatge i animació de la lectura

Nou producte

 • Pròximes convocatòries: inscripcions obertes.
 • Preu: 75€
 • Descomptes: 5€ per a Doqualumnis
 • Modalitat100% online
 • Durada: 40 h (4 setmanes)
 • Periodicitat: Edicions mensuals. 
 • Destinataris: Docents infantil, primària i secundària.
 • Certificació: Reconegut pel Departament Educació. Formació permanent.
 • Perfils: Més info aquí

Més detalls

Convocatòria oberta

70,00 €

Més informació

Nom complet del curs

Aprenentatge i animació de la lectura

Cursos relacionats: Gestió i dinamització de la biblioteca escolar

Descripció

En aquesta formació els docents aprendran en què consisteix el procés d’ensenyament i aprenentatge de la lectura, així com diverses tècniques i dinàmiques per a propiciar l’hàbit lector a l’aula, tenint en compte les característiques d'aprenentatge de cada etapa educativa.

Com funciona el curs?   

Es tracta d'un curs totalment online de 40 hores de durada i quatre setmanes. La formació es compon de 4 mòduls, un per setmana i una activitat final d'aplicació dels aprenentatges realitzats que es durà a terme durant el darrer mòdul de la formació.

Cada mòdul està format per un seguit d'escenaris en els quals es treballen els diferents
continguts a desenvolupar. Per desenvolupar aquests escenaris, s'utilitza la tècnica Storytelling, on contextualitza els continguts del curs amb una situació real d'un centre educatiu i, mitjançant els personatges protagonistes de la nostra història, ens proporcionaran un conflicte cognitiu (objectiu de l'escenari) que resoldrem gràcies a diferents recursos, articles, enllaços i vídeos.

Per a acabar de consolidar els coneixements adquirits, es planteja una sèrie d'activitats autocorrectives (amb el posterior feedback pedagògic immediat), activitats de resposta oberta al fòrum de participació i activitats d'entrega en les que caldrà aplicar els continguts treballats a cada mòdul.

L'ús dels fòrums de participació serà habitual, bé sigui perquè l'alumnat expressi els seus coneixements previs sobre les qüestions plantejades pels personatges i, posteriorment, reconstrueixi les seves respostes, com per proposar les diferents activitats que hauran de dissenyar.

L'avaluació serà contínua i, per a l'activitat final, es proposa als alumnes una activitat final d'aplicació en la qual, a través de la guia dels personatges, hauran de posar en pràctica tot allò que han après durant el curs.

Objectius:   

En finalitzar aquest curs, l’alumnat serà competent en:

 •  Identificar les característiques de la lectura, les seves funcions i aportacions, amb la finalitat de conèixer els seus usos en les diferents etapes educatives.
 • Comprendre el procés d’aprenentatge de la lectura i els factors que intervenen en aquest procés, amb l’objectiu de poder identificar diferents tipologies d’activitats de lectura.
 • Conèixer diferents tipologies d’activitats de lectura, per a les diferents etapes educatives, a través de diferents propostes, amb la finalitat d’aprendre a planificar i dur a terme una seqüència didàctica segons les necessitats de les diferents etapes educatives.
 • Dissenyar accions de gestió, coordinació i planificació al centre i a l’aula per a promoure l’hàbit lector en l’alumnat, mitjançant el disseny de propostes lúdiques i didàctiques de lectura.

Programa del curs:

El curs es compon dels següents apartats:

Mòdul 1. La lectura
a. Què és la lectura? Què significa llegir?
b. Usos de la lectura. Funció lúdica de la lectura.
c. Què aporta la lectura.

Mòdul 2. Procés d’ensenyament i aprenentatge de la lectura.
a. Etapes de la lectura
b. Procés d’aprenentatge de la lectura.
c. Factors que intervenen en l’aprenentatge de la lectura.

Mòdul 3. Planificació d’activitats de lectura
a. Activitats de lectura per a les diferents etapes (infantil, primària i secundària).

Mòdul 4. Proposta d’animació a la lectura
Proposta didàctica de dinamització de la lectura a l’aula i al centre

Avaluació

L’avaluació es compon de tres punts:

 • Realització de totes les activitats autocorrectives que es troben dins de cada mòdul, obtenint una nota mínima de 80% per a considerar-ho superat.
 • Realització de l’activitat final d’avaluació del curs, on els alumnes hauran d’aportar una proposta organitzativa i didàctica basada en els aprenentatges realitzats durant el curs.
 • La participació obligatòria a tots els fòrums plantejats durant la formació.

Certificació

Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. Suma mèrits per a oposicions, concurs de trasllats, sexennis, etc. als mestres i professors titulats (han de tenir la carrera de magisteri o el CAP/màster de secundària). També compta per als tècnics d'educació infantil (TEI) per als seus mèrits.

Per a més informació cliqueu aquí.

Seguint la normativa establerta pel Departament (l'Ordre ENS/248/2012 (Article 3.2, apartat C) per la qual el màxim d'hores que comptabilitzen és de 10 hores de formació online a la setmana. Si la vostra intenció és la de realitzar diversos cursos amb nosaltres, us recomanem fer-los en edicions separades (ja que cada curs ocupa aquestes hores establertes).

Mode de pagament

Pagament mitjançant targeta de dèbit/crèdit o PayPal.

Si sou un centre/entitat concertat o privat, podeu bonificar-vos els cursos (totalment o parcialment) mitjançant la FUNDAE (antiga Fundación Tripartita). Des de Doqua ens encarreguem de realitzar les gestions i tràmits pertinents d'acord amb el crèdit de formació de la vostra entitat. Contacteu amb nosaltres abans de fer la inscripció.

Cursos relacionats

Gestió i dinamització de la biblioteca escolar

Tornar