Informació

Nous cursos

Cursos consultats

Gestió i dinamització de la biblioteca escolar

Nou producte

 • Pròximes convocatòries: inscripcions obertes.
 • Preu: 75€
 • Descomptes: 5€ per a Doqualumnis
 • Modalitat100% online
 • Durada: 40 h (4 setmanes)
 • Periodicitat: Edicions mensuals. 
 • Destinataris: Docents infantil, primària i secundària.
 • Certificació: Reconegut pel Departament Educació. Formació permanent.
 • Perfils: Més info aquí

Més detalls

Convocatòria oberta

70,00 €

Més informació

Nom complet del curs

Gestió i dinamització de la biblioteca escolar

Cursos relacionats: Aprenentatge i animació a la lectura

Descripció

En aquesta formació els docents coneixeran el funcionament i la gestió d’una biblioteca escolar, tant pel que fa a l’àmbit propi d’una aula com al conjunt de tot un centre. A través dels diferents mòduls, doncs, aprendran a organitzar i gestionar els espais de centre per a practicar la lectura com el racó de lectura i la biblioteca escolar.

Com funciona el curs?   

Es tracta d'un curs totalment online de 40 hores de durada i quatre setmanes. La formació es compon de 4 mòduls, un per setmana i una activitat final d'aplicació dels aprenentatges realitzats que es durà a terme durant el darrer mòdul de la formació.

Cada mòdul està format per un seguit d'escenaris en els quals es treballen els diferents continguts a desenvolupar. Per desenvolupar aquests escenaris, s'utilitza la tècnica Storytelling, on contextualitza els continguts del curs amb una situació real d'un centre educatiu i, mitjançant els personatges protagonistes de la nostra història, ens proporcionaran un conflicte cognitiu (objectiu de l'escenari) que resoldrem gràcies a diferents recursos, articles, enllaços i vídeos.

Per a acabar de consolidar els coneixements adquirits, es planteja una sèrie d'activitats autocorrectives (amb el posterior feedback pedagògic immediat), activitats de resposta oberta al fòrum de participació i activitats d'entrega en les que caldrà aplicar els continguts treballats a cada mòdul.

L'ús dels fòrums de participació serà habitual, bé sigui perquè l'alumnat expressi els seus coneixements previs sobre les qüestions plantejades pels personatges i, posteriorment, reconstrueixi les seves respostes, com per proposar les diferents activitats que hauran de dissenyar.

L'avaluació serà contínua i, per a l'activitat final, es proposa als alumnes una activitat final d'aplicació en la qual, a través de la guia dels personatges, hauran de posar en pràctica tot allò que han après durant el curs.

Objectius:   

En finalitzar aquest curs, l’alumnat serà competent en:

 • Identificar els diferents elements que intervenen en la dinamització de la biblioteca escolar, amb la finalitat de gestionar-la atenent a tots aquests elements (entorn, famílies, escriptors, alumnes).
 • Dissenyar propostes de dinamització i gestió de la biblioteca escolar mitjançant activitats lúdiques i pedagògiques a través dels aprenentatges realitzats durant les activitats d’aquest curs.
 • Identificar els diferents elements que intervenen en l’organització, la gestió i el funcionament de la biblioteca escolar, amb la finalitat de gestionar-la atenent als diferents aspectes organitzatius, amb l’objectiu de dissenyar una proposta completa de gestió de la biblioteca del centre escolar.
 • Dissenyar accions de gestió, coordinació i planificació al centre i a l’aula per a promoure l’hàbit lector en l’alumnat, mitjançant el disseny de propostes lúdiques i didàctiques de lectura.

Programa del curs:

El curs es compon dels següents apartats: 

Mòdul 1. Dinamització de la biblioteca d’aula.
a. Xarxa: aula, entorn i reutilització.
b. Dinamització d’activitats d’aula.
c. Registre, préstec i lectures d’aula.

Mòdul 2. Dinamització de la biblioteca de centre.
a. Activitats lúdiques i pedagògiques per a diferents edats (infantil, primària i secundària).

Mòdul 3. Organització, funcionament i gestió de la biblioteca escolar.
a. Organització física i digital
b. Funcionament i gestió de la biblioteca

Mòdul 4. Pla de biblioteques de centre/etapa.
a. Activitat d’aplicació dels continguts treballats: Gestió, organització i planificació de les activitats de dinamització de la biblioteca.


Avaluació

L’avaluació es compon de tres punts:

 • Realització de totes les activitats autocorrectives que es troben dins de cada mòdul, obtenint una nota mínima de 80% per a considerar-ho superat.
 • Realització de l’activitat final d’avaluació del curs, on els alumnes hauran d’aportar una proposta organitzativa i didàctica basada en els aprenentatges realitzats durant el curs.
 • La participació obligatòria a tots els fòrums plantejats durant la formació.

Certificació

Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. Suma mèrits per a oposicions, concurs de trasllats, sexennis, etc. als mestres i professors titulats (han de tenir la carrera de magisteri o el CAP/màster de secundària). També compta per als tècnics d'educació infantil (TEI) per als seus mèrits.

Per a més informació cliqueu aquí.

Seguint la normativa establerta pel Departament (l'Ordre ENS/248/2012 (Article 3.2, apartat C) per la qual el màxim d'hores que comptabilitzen és de 10 hores de formació online a la setmana. Si la vostra intenció és la de realitzar diversos cursos amb nosaltres, us recomanem fer-los en edicions separades (ja que cada curs ocupa aquestes hores establertes).

Mode de pagament

Pagament mitjançant targeta de dèbit/crèdit o PayPal.

Si sou un centre/entitat concertat o privat, podeu bonificar-vos els cursos (totalment o parcialment) mitjançant la FUNDAE (antiga Fundación Tripartita). Des de Doqua ens encarreguem de realitzar les gestions i tràmits pertinents d'acord amb el crèdit de formació de la vostra entitat. Contacteu amb nosaltres abans de fer la inscripció.

Cursos relacionats:

Tornar