Informació

Nous cursos

Cursos consultats

AICLE nivell inicial (I)

Nou producte

 • Pròximes convocatòries: inscripcions obertes.
 • Preu: 110€
 • Descomptes: 5€ per a Doqualumnis
 • Modalitat100% online
 • Durada: 45 h (4,5 setmanes)
 • Periodicitat: Edicions mensuals. 
 • Destinataris: Docents de primària i secundària.
 • Certificació: Reconegut pel Departament Educació de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat.
 • Perfils: Més info aquí

Més detalls

Més informació

Nom complet del curs

AICLE nivell inicial

Descripció

L'aprenentatge d'una segona llengua, pot plantejar-se com una simple assignatura dins de l'entorn educatiu o bé, com una eina de comunicació. Amb aquesta formació, aprendràs a dur a terme classes amb doble sentit: mentre l'alumnat aprèn conceptes i temes d'una àrea, els estudiants interioritzaran i absorbiran el funcionament normal d'una llengua estrangera.
Concretament, amb aquest curs aprendràs a integrar l'ensenyament de continguts curriculars i llengua anglesa a través d'estratègies i recursos que són aplicables a diferents àrees i duràs a terme una unitat didàctica amb aquest mètode.

Curs elaborat per professorat britànic nadiu i tutoritzat per formadors oficials d'AICLE.

Cursos relacionats:

AICLE nivell avançat Curs de 45 hores amb edicions mensuals.

AICLE +  (Curs de 100 hores: inicial + avançat + 2 sessions grupals amb el tutor). Edició especial Escola d'Estiu.

Com funciona el curs?

Pel que fa a la seva metodologia, aquest curs és totalment online impartit i tutoritzat en llengua anglesa.

Es tracta d'un curs totalment online de 45 hores i quatre setmanes i mitja de durada. La formació es compon de tres mòduls de 10 hores cadascun, on coneixerem les bases de la metodologia CLIL, els seus components indispensables i en veurem exemples pràctics. Finalment, trobarem una activitat final d'aplicació dels aprenentatges adquirits, on durem a terme una unitat didàctica amb aquesta metodologia. Aquesta activitat tindrà una duració estimada de 15 hores.

Cada mòdul es compon d'una sèrie d'escenaris en els quals es treballen els diferents continguts a desenvolupar.

Per a dur a terme els escenaris, utilitzem la tècnica Storytelling, on contextualitzem els continguts del curs amb una situació real d'un centre educatiu i, mitjanant els personatges protagonistes de la nostra història, ens proporcionaran un conflicte cognitiu (objectiu de l'escenari) que resoldrem gràcies a diferents recursos, articles, enllaços i vídeos. Per a acabar de consolidar els coneixements adquirits, es plantejarà una sèrie d'activitats autocorrectives (amb el posterior feedback pedagògic immediat) i de fòrums de resposta oberta.

L'ús dels fòrums de participació serà habitual, bé sigui perquè l'alumnat expressi els seus coneixements previs sobre les qüestions plantejades pels personatges i, posteriorment, torni a construir les seves respostes, com per proposar les diferents activitats que hauran de dissenyar.

L'avaluació serà contínua i, per a l'activitat final, es presentarà a l'alumnat una rúbrica d'aprenentatge, tant per a conèixer quins punts es tenen en compte per a la qualificació final, com per a disposar d'una rúbrica de mostra per a dur-la a terme a l'aula amb els seus alumnes i aprendre a avaluar Les unitats d’AICLE de forma objectiva.


Objectius

En finalitzar aquest curs l'alumne serà competent per:

 • Aprendre els elements bàsics de la metodologia AICLE utilitzant una segona llengua (anglès) per tal de programar una activitat didàctica (Objectiu Global)
 • Millorar el nivell de la segona llengua (anglès) per poder programar amb més eficiència utilitzant la metodologia AICLE. (Objectiu Global)
 • Aprendre els elements integrals de la metodologia AICLE utilitzant la llengua anglesa per adquirir una visió global sobre aquests elements.
 • Analitzar la metodologia AICLE, amb la llengua anglesa com a mitja d'interacció, per poder començar a utilitzar una segona llengua en el procés d'ensenyament-aprenentatge i per a la millora personal en aquest idioma.
 • Experimentar la metodologia AICLE al llarg de les diferents etapes educatives (infantil, primària, secundària i adulta) per tenir una visió general de com s'utilitza a les diferents etapes-
 • Definir les Competències Bàsiques del currículum utilitzant la llengua anglesa per utilitzar-les en la planificació de les sessions AICLE
 • Identificar els elements necessaris que cal tenir en compte a l'hora de planificar una unitat AICLE per tal de posar-los en practica durant la tasca final del curs.
 • Comprendre els passos necessaris que cal dur a terme durant el procés d'avaluació amb la finalitat d'analitzar el procés i resultats obtinguts en una activitat AICLE.
 • Preparar una activitat didàctica a partir de tots els coneixements adquirits durant els mòduls anteriors en la qual apareguin els elements, tècniques i metodologia esmentada durant el curs.

Programa

El curs es compon de sis mòduls i segueix el següent programa:


Mòdul 1. Introducció a la metodologia AICLE i als conceptes relacionats
- Definició d'AICLE
- Elements de la metodologia AICLE

Mòdul 2. AICLE en anglès
- AICLE en anglès
- Dins de l'aula

Mòdul 3. AICLE, les competències, l'avaluació i planificació d'una unitat
- AICLE i les Competències Bàsiques
- L'avaluació en la metodologia AICLE.
- Planificació d'una unitat didàctica curta.

Mòdul 4. Activitat final: Unitat Didàctica d'AICLE
- Treball guiat per a la planificació d'una sessió.

Avaluació

Per obtenir el certificat d'aprofitament del curs s'hauran de complir les següents parts de l'avaluació:

Primera part de l'avaluació:
El curs es compon de 3 mòduls autoavaluatius, els quals s'han de realitzar totes les activitats proposades i obtenir una qualificació mínima de 80% de les activitats proposades.

Segona part de l'avaluació:
Al final de cada mòdul hi ha una activitat final d'entrega, mitjançant fòrum o tasca on s'aplicaran els coneixements adquirits duran el mòdul en qüestió.

Tercera part de l'avaluació:
Realització de l'activitat final on es demana l'entrega total d'una unitat didàctica amb la metodologia AICLE.

Tots aquests punts són de participació obligatòria i s'han d'haver superat amb una nota mínima de 80 sobre 100.

Certificació

Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. Suma mèrits per a oposicions, concurs de trasllats, sexennis, etc. als mestres i professors titulats (han de tenir la carrera de magisteri o el CAP/màster de secundària). També compta per als tècnics d'educació infantil (TEI) per als seus mèrits.

Per a més informació cliqueu aquí.

Seguint la normativa establerta pel Departament (l'Ordre ENS/248/2012 (Article 3.2, apartat C) per la qual el màxim d'hores que comptabilitzen és de 10 hores de formació online a la setmana. Si la vostra intenció és la de realitzar diversos cursos amb nosaltres, us recomanem fer-los en edicions separades (ja que cada curs ocupa aquestes hores establertes).

Les edicions realitzades d'aquest curs, han entrat al perfil de llengües estrangeres. Podeu comprovar-ho en aquest enllaç, seleccionant com a institució l'Associació Doqua (codi 3246).

Mode de pagament

Pagament mitjançant targeta de dèbit/crèdit o PayPal.

Si sou un centre/entitat concertat o privat, podeu bonificar-vos els cursos (totalment o parcialment) mitjançant la Fundación Tripartita para la Formación (Actual FUNDAE). Des de Doqua ens encarreguem de realitzar les gestions i tràmits pertinents d'acord amb el crèdit de formació de la vostra entitat. Contacteu amb nosaltres abans de fer la inscripció.

Cursos relacionats:

AICLE nivell avançat

AICLE nivell avançat

AICLE + CURS DE 100 HORES

AICLE_100H_Web_1X1.png

Tornar