Informació

Nous cursos

Cursos consultats

Treball per projectes

Nou producte

 • Preu: 110€
 • Descomptes: 5€ per a Doqualumnis
 • Modalitat100% online
 • Durada: 60 h (6 setmanes)
 • Periodicitat: EEdicions mensuals. 
 • Destinataris: Docents infantil, primària i secundària.
 • CertificacióReconegut pel Departament Educació. Formació permanent.
 • Perfils: Més info aquí

Més detalls

Més informació

Nom complet del curs

Treball per projectes

Descripció

En aquest curs els docents aprendran a elaborar, revisar i validar propostes de projectes de treball mitjançant el coneixement l’anàlisi i experimentació de les seves particularitats pedagògiques, per tal de fer significatiu l’aprenentatge dels alumnes.

Com funciona el curs?   

Curs totalment online i interactiu, per tant, podràs entrar al curs en el moment que tu consideris.

El curs es compon de sis mòduls i cada dos setmanes s'obriran dos mòduls i no es tancaran els anteriors, d'aquesta manera podreu repassar els continguts sempre que vulgueu.

El tutor del curs, corregirà les activitats de manera progressiva tenint en compte la data que toca en aquell moment. Essent així, no s'avançarà en dates però si que anirà corregint els treballs de les setmanes anteriors.

El curs s’inicia amb un cas pràctic a resoldre. Per a fer-ho, aniràs trobant diverses lectures, vídeos i activitats autoavaluatives (on es mostrarà un feedback). Durant el curs, aniràs elaborant el teu propi projecte de treball. La tasca del tutor serà la d’acompanyar-te durant el curs, fer-te participar en els fòrums i assessorar-te amb tots els possibles dubtes que tinguis.

L'avaluació del curs es compon per la realització d'un mínim del 80% de les activitats proposades. L'alumne també haurà d'haver participat en els fòrums obligatoris (resolent dues situacions d'aula a partir dels coneixements adquirits) i entregar el treball final amb un projecte elaborat amb la metodologia que haurà après durant el curs.

Objectius

En finalitzar aquest curs, l’alumnat serà competent en:

 • Elaborar propostes de projectes, mitjançant el coneixement, l’anàlisi i experimentació de les seves particularitats pedagògiques, per tal de fer significatiu l’aprenentatge dels alumnes.
 • Identificar les característiques de l’aprenentatge significatiu, a partir dels principis psicopedagògics i neurocientífics, per tal d’integrar-lo a la pràctica educativa mitjançant el treball per projectes.
 • Dissenyar i compartir una proposta de projecte d’aula, a partir de la seva programació didàctica, amb la finalitat de pensar i valorar les propostes més adequades per les finalitats educatives definides.
 • Definir un procés d’avaluació adequat a la metodologia de treball per projectes, mitjançant el coneixement de les eines d’avaluació disponible i l’anàlisi de les possibilitats de les activitats educatives plantejades, per tal de valorar els resultats de l’aplicació del treball per projectes.

Programa del curs

Mòdul 1. Els principis psicopedagògics de l'aprenentatge en el treball per projectes.

 • 1.1 Per què el treball per projectes?
 • 1.2 Què té el treball per projectes per fer significatiu l’aprenentatge?
 • 1.3 Quina metodologia implica? L’aprenentatge inductiu.

Mòdul 2. Les característiques del treball per projectes.

 • 2.1 Presentació de les característiques generals dels projectes.
 • 2.2 Estudi general d’un exemple de projecte. La seqüenciació d’un projecte.
 • 2.3 Valorem el treball per projectes!

Mòdul 3. La fase inicial en la programació de projectes.

 • 3.1 Presentació de la fase inicial en el treball per projectes. La fase inicial de la seqüència didàctica.
 • 3.2 Exemples d’activitats per a la fase inicial
 • 3.3 Fem una activitat inicial!

Mòdul 4. La fase inicial en la programació de projectes.

 • 4.1 Presentació de la fase de desenvolupament en el treball per projectes. La fase de desenvolupament de la seqüència didàctica.
 • 4.2 Exemples d’activitats per a la fase de desenvolupament.
 • 4.3 Fem una activitat de desenvolupament!

Mòdul 5. La fase final en la programació de projectes.

 • 5.1 Presentació de la fase final en el treball per projectes.
 • 5.2 Exemples d’activitats per a la fase final.
 • 5.3 Fem una activitat final!

Mòdul 6. La planificació d’un projecte propi.

 • 6.1 Idees clau del treball per projectes.
 • 6.2 Pràctica: el meu projecte d’aula.
 • 6.3 Reflexió del treball realitzat.

Avaluació

Per obtenir el certificat d’aprofitament del curs s'hauran de complir les següents parts de l'avaluació:

Primer part de l'avaluació:
El curs disposa de sis mòduls autoavaluatius, dels quals s'han de realitzar totes les activitats proposades i obtenir una qualificació mínima del 80%.

Segona part de l'avaluació:
Al final de cada mòdul hi ha una activitat final, en format de fòrum o tasca, on s'aplicaran els coneixements adquirits durant el mòdul en qüestió.

Tercera part de l'avaluació:
Al 6è mòdul es demana l'entrega d'un projecte final on s'haurà d'haver integrat els coneixements adquirits durant la formació.

Tots aquests punts són de participació obligatòria i s'han d'haver superat amb una nota mínima de 80 sobre 100.

Certificació

Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. Suma mèrits per a oposicions, concurs de trasllats, sexennis, etc. als mestres i professors titulats (han de tenir la carrera de magisteri o el CAP/màster de secundària). També compta per als tècnics d'educació infantil (TEI) per als seus mèrits.

Per a més informació cliqueu aquí.

Seguint la normativa establerta pel Departament (l'Ordre ENS/248/2012 (Article 3.2, apartat C) per la qual el màxim d'hores que comptabilitzen és de 10 hores de formació online a la setmana. Si la vostra intenció és la de realitzar diversos cursos amb nosaltres, us recomanem fer-los en edicions separades (ja que cada curs ocupa aquestes hores establertes).

Mode de pagament

Pagament mitjançant targeta de dèbit/crèdit o PayPal.

Si sou un centre/entitat concertat o privat, podeu bonificar-vos els cursos (totalment o parcialment) mitjançant la FUNDAE (antiga Fundación Tripartita). Des de Doqua ens encarreguem de realitzar les gestions i tràmits pertinents d'acord amb el crèdit de formació de la vostra entitat. Contacteu amb nosaltres abans de fer la inscripció.

Tornar