Informació

Nous cursos

Cursos consultats

Programar unitats didàctiques competencials

Nou producte

 • Preu: 110€
 • Descomptes: 5€ per a Doqualumnis
 • Modalitat100% online
 • Durada: 60 h (6 setmanes)
 • Periodicitat: Edicions mensuals.
 • Destinataris: Docents de primària i secundària.
 • Certificació: Reconegut pel Departament Educació de la Generalitat de Catalunya 

Més detalls

Convocatòria oberta

105,00 €

Més informació

Nom complet del curs

Programar unitats didàctiques competencials

Descripció

Aquesta acció formativa pretén donar pautes per a l’elaboració de les unitats didàctiques sota un enfocament competencial i de manera actualitzada amb el currículum català.

Destinat a docents de primària i de secundària on cada participant disposarà dels materials i continguts de la seva etapa educativa i elaborarà una unitat didàctica de la seva especialitat. Actualitzat amb les normatives vigents, inclosa l'Ordre ENS/108/2018 d'avaluació de secundària. 

Com funciona el curs?   

Pel que fa a la seva metodologia, aquest curs és totalment online, de manera que els participants podran entrar al curs en el moment que considerin.

El curs es compon de sis mòduls oberts des de l'inici, els quals disposaran d'unes dates de referència a cada mòdul. D'aquesta forma podràs anar realitzant el curs al teu ritme. D'altra banda també tindràs a la teva disponibilitat tots els continguts perquè puguis repassar-los sempre que vulguis.

El curs segueix la tècnica del storytelling de manera que els participants aprenguin per contextualització, a partir de situacions problema a resoldre. Així, el curs s’inicia amb un cas pràctic a resoldre presentat per un personatge (presentador), el qual anirà acompanyant als participants al llarg del curs, exposant-los diferents situacions a resoldre i generant conflictes cognitius a partir de les historietes protagonitzades per dos docents. 

L'ús dels fòrums de participació serà habitual, bé sigui perquè l'alumnat expressi els seus coneixements previs sobre les qüestions plantejades pels personatges i, posteriorment, torni a construir les seves respostes, com per proposar les diferents activitats que hauran de dissenyar.

A més, el personatge presentador anirà oferint als participants del curs diferents recursos que els ajudaran a construir, de forma individual i col·lectiva, els continguts treballats.

Algunes de les activitats que els participants s'aniran trobant seran de tipus autocorrectiu, de manera que sempre puguin rebre un feedback pedagògic immediat del perquè la seva resposta era correcta o incorrecta.

Al llarg del curs es demana als alumnes que ajudin a un dels personatges a elaborar una unitat didàctica competencial o bé a modificar una unitat preexistent per transformar-la en competencial. D'aquesta manera, en finalitzar el curs, al mòdul 6, l'alumnat estarà en condicions de dissenyar la seva pròpia unitat, després d'haver seguit el modelatge proposat.


Objectius

En finalitzar aquest curs l'alumne serà competent per:

 • Identificar les característiques bàsiques de l’ensenyament i aprenentatge de les competències, partint del procés d’una actuació competent.
 • Comprendre els mecanismes que permeten l’aprenentatge, a partir de les evidències que ofereixen els estudis neurocientífics.
 • Identificar la seqüència didàctica com una forma d'organitzar les activitats de forma coherent amb els altres elements de la unitat, a partir de la seva conceptualització.
 • Distingir els diferents moments d'una seqüència didàctica i les activitats associades a cada un d'elles.
 • Diferenciar les diverses metodologies d’aprenentatge per competències presentades durant el curs a través de l’anàlisi de les seves característiques pròpies.
 • Confeccionar una programació didàctica, partint de la base del context de cada docent, que segueixi l’esquema d’alguna de les metodologies de treball competencials mostrades durant el curs, en la que es proposin activitats dissenyades per complir la funció de cada una de les fases de la seqüència.

 

Programa

El curs es compon de sis mòduls:

Mòdul 1. Bases de la metodologia competencial
    1.1. Base neurocientífica
    1.2. Què significa ser competent?
    1.3. Estadis d’aplicació

Mòdul 2. La informació curricular
    2.1. Elements de la programació
    2.2. Presentació dels documents necessaris
    2.3. Identificació i selecció de la informació curricular

Mòdul 3. L’avaluació de les competències
    3.1. Fases del procés avaluador
    3.2. Instruments d’avaluació
    3.3. Avaluació de la unitat didàctica

Mòdul 4. La fase inicial
    4.1. Característiques i funcions de la fase inicial
    4.2. Tipologia de les activitats d’aquesta fase
    4.3. Disseny de les activitats de la fase inicial

Mòdul 5. La fase de desenvolupament
    5.1. Característiques i funcions de la fase de desenvolupament
    5.2. Tipologia de les activitats d’aquesta fase
    5.3. Disseny de les activitats de la fase de desenvolupament

Mòdul 6. La fase de síntesi
    6.1. Característiques i funcions de la fase de síntesi
    6.2. Tipologia de les activitats d’aquesta fase
    6.3. Disseny de les activitats de la fase de síntesi Bases de la metodologia competencial

Avaluació

Per obtenir el certificat d’aprofitament del curs s'hauran de complir les següents parts de l'avaluació:

Primer part de l'avaluació:

El curs disposa de tres mòduls autoavaluatius, dels quals s'han de realitzar totes les activitats proposades i obtenir una qualificació mínima del 80%.

Segona part de l'avaluació:

Durant els diferents apartats del curs, es presentaran diferents activitats de resposta oberta (fòrums i tasques) de participació obligatòria. El tutor les valorarà i l'alumne ha d'obtindre una nota mínima del 80%


Tercera part de l'avaluació:

Al final del curs, s'haurà de superar una activitat tipus test, on es plasmarà els coneixements adquirits durant la fomació.

Tots aquests punts són de participació obligatòria i s'han d'haver superat amb una nota mínima de 80 sobre 100.

Certificació

Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. Suma mèrits per a oposicions, concurs de trasllats, sexennis, etc. als mestres i professors titulats (han de tenir la carrera de magisteri o el CAP/màster de secundària). També compta per als tècnics d'educació infantil (TEI) per als seus mèrits.

Per a més informació cliqueu aquí.

Seguint la normativa establerta pel Departament (l'Ordre ENS/248/2012 (Article 3.2, apartat C) per la qual el màxim d'hores que comptabilitzen és de 10 hores de formació online a la setmana. Si la vostra intenció és la de realitzar diversos cursos amb nosaltres, us recomanem fer-los en edicions separades (ja que cada curs ocupa aquestes hores establertes).

Mode de pagament

Pagament mitjançant targeta de dèbit/crèdit o PayPal.

Si sou un centre/entitat concertat o privat, podeu bonificar-vos els cursos (totalment o parcialment) mitjançant la FUNDAE (antiga Fundación Tripartita). Des de Doqua ens encarreguem de realitzar les gestions i tràmits pertinents d'acord amb el crèdit de formació de la vostra entitat. Contacteu amb nosaltres abans de fer la inscripció.

Tornar