Informació

Nous cursos

Cursos consultats

Com atendre a la diversitat amb l'ed. emocional

Nou producte

 • Preu: 145€
 • Descomptes: 5€ per a Doqualumnis
 • Modalitat100% online
 • Durada: 80 h (8 setmanes)
 • Periodicitat: Edicions mensuals.
 • Destinataris: Docents infantil, primària i secundària.
 • CertificacióReconegut pel Departament Educació. Formació permanent.
 • Perfils: Més info aquí

Més detalls

Més informació

Nom complet del curs

Com atendre a la diversitat amb l'educació emocional

Cursos relacionats: Introducció a l'educació emocional

Descripció

Per a poder assegurar una educació integral dels nostres alumnes, a més de tenir en compte els continguts curriculars, les competències i les actituds que volem desenvolupar, també és molt important tenir ben present el component emocional. A través de les diferents activitats d'aquest curs descobrirem quines són les competències emocionals i com el docent les ha de tenir en compte per tal de poder aplicar les millors estratègies possibles durant la tasca docent amb els seus alumnes.

Com funciona el curs?   

Es tracta d’un curs totalment online i interactiu, per tant, l’alumne podrà entrar al curs en el moment que consideri.

El curs es compon de sis mòduls i cada dos setmanes s'obriran dos mòduls i no es tancaran els anteriors, d'aquesta manera podreu repassar els continguts sempre que vulgueu.

El tutor del curs, corregirà les activitats de manera progressiva tenint en compte la data que toca en aquell moment. Essent així, no s'avançarà en dates però si que anirà corregint els treballs de les setmanes anteriors.

El curs s’inicia amb un cas pràctic a resoldre. Per a fer-ho, l’alumne s’anirà trobant diverses lectures, vídeos i activitats autoavaluatives (on es mostrarà un feedback). Aquestes activitats seran per a consolidar el que s’ha après.

La tasca del tutor serà la d’acompanyar-te durant el curs, fer-te participar en els fòrums i ajudar-te en tots els dubtes que et puguin sorgir.

L'avaluació del curs consisteix en la realització del 100% de les activitats proposades i la creació i entrega d’una fitxa de programació aplicant els coneixements adquirits durant la formació.

Objectius:   

En finalitzar aquest curs, l’alumnat serà competent en:

 • Identificar les bases científiques de l’educació emocional a través de l’anàlisi d’evidències empíriques amb la finalitat de comprendre la seva importància en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
 • Reflexionar sobre la importància d’uns educadors emocionalment intel·ligents mitjançant el coneixement de les neurones miralls, per tal de ser més conscients de l’impacte de l’aprenentatge per imitació.
 • Valorar la importància de les cinc competències emocionals en el desenvolupament de les diverses tasques docents i la gestió de l’aula com a eina de millora de les competències emocionals pròpies.
 • Conèixer diferents estratègies per a fomentar l’educació emocional en els diferents nivells educatius mitjançant activitats d’aplicació pràctica a l’aula per tal de donar resposta a les necessitats emocionals dels alumnes.
 • Dissenyar propostes d’aula per mitjà del treball de les cinc competències emocionals amb la finalitat d’aconseguir una aula emocionalment intel·ligent.

Programa del curs:

El curs es compon dels següents apartats:

 1. La Intel·ligència Emocional
 2. L’educació Emocional
 3. Cervell, emoció i aprenentatge
 4. Les cinc competències emocionals
 5. El docent emocionalment Intel·ligent
 6. L’aprenentatge conscient i inconscient
 7. Les neurones mirall
 8. L’Efecte Pigmalió a l’aula
 9. Comunicació emocionalment intel·ligent
 10. Les competències intrapersonals
  Consciència emocional
  Regulació emocional
  Autonomia emocional
 11. Les competències interpersonals
  Habilitats socioemocionals
  Habilitats de vida i benestar
 12. L’aula emocionalment intel·ligent
  L’educació emocional a l’etapa d’educació infantil
  L’educació emocional a l’etapa d’educació primària
  L’educació emocional a l’etapa d’educació secundària

 Avaluació

Per obtenir el certificat d’aprofitament del curs s'hauran de complir les següents parts de l'avaluació:

Primer part de l'avaluació:

El curs disposa de tres mòduls autoavaluatius, dels quals s'han de realitzar totes les activitats proposades i obtenir una qualificació mínima del 80%.

Segona part de l'avaluació:

Durant els diferents apartats del curs, es presentaran diferents activitats de resposta oberta (fòrums i tasques) de participació obligatòria. El tutor les valorarà i l'alumne ha d'obtindre una nota mínima del 80%


Tercera part de l'avaluació:

Al final del curs, s'haurà de superar una activitat tipus test, on es plasmarà els coneixements adquirits durant la fomació.

Tots aquests punts són de participació obligatòria i s'han d'haver superat amb una nota mínima de 80 sobre 100.

Certificació

Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. Suma mèrits per a oposicions, concurs de trasllats, sexennis, etc. als mestres i professors titulats (han de tenir la carrera de magisteri o el CAP/màster de secundària). També compta per als tècnics d'educació infantil (TEI) per als seus mèrits.

Per a més informació cliqueu aquí.

Seguint la normativa establerta pel Departament (l'Ordre ENS/248/2012 (Article 3.2, apartat C) per la qual el màxim d'hores que comptabilitzen és de 10 hores de formació online a la setmana. Si la vostra intenció és la de realitzar diversos cursos amb nosaltres, us recomanem fer-los en edicions separades (ja que cada curs ocupa aquestes hores establertes).

Les edicions realitzades d'aquest curs, han entrat al perfil d'Atenció a la diversitat. Podeu comprovar-ho en aquest enllaç, seleccionant com a institució l'Associació Doqua (codi 3246).

Mode de pagament

Pagament mitjançant targeta de dèbit/crèdit o PayPal.

Si sou un centre/entitat concertat o privat, podeu bonificar-vos els cursos (totalment o parcialment) mitjançant la FUNDAE (antiga Fundación Tripartita). Des de Doqua ens encarreguem de realitzar les gestions i tràmits pertinents d'acord amb el crèdit de formació de la vostra entitat. Contacteu amb nosaltres abans de fer la inscripció.

Cursos relacionats:

Introducció a l'educació emocional

Tornar