Només en línia

L'hàbit lector i la biblioteca escolar

Nou curs

 • Modalitat: 100% online
 • Durada: 80 h (8 setmanes)
 • Periodicitat: Curs en producció, en breu obrirem inscripcions.
 • Destinataris: Professorat d'infantil, primària i secundària
 • Certificació: Reconegut pel Departament d'Ensenyament com a formació permanent
 • Perfils: Per a més informació sobre els perfils professionals. Clica aquí
 • Preu: 140 €. Descompte de 5 € pels antics alumnes

Més detalls

140,00 €

Més informació

Descripció

En aquesta formació els docents aprendran tècniques i dinàmiques per a propiciar l’hàbit lector a l’aula, tenint en compte les característiques d'aprenentatge de cada etapa educativa. També ens aprendran a organitzar i gestionar els espais de centre per a practicar la lectura com el racó de lecturalector i la biblioteca escolar.

Com funciona el curs?   

Es tracta d'un curs totalment online de 80 hores de durada i vuit setmanes. La formació es compon de 7 mòduls, un per setmana i una activitat final d'aplicació dels aprenentatges realitzats que es durà a terme durant l'última setmana de la formació.

Els quatre primers mòduls estan enfocats a treballar el concepte de lectura, els seus beneficis, les etapes d'aprenentatge i idees, consells, recomanacions i exemples pràctics d'activitats per als docents de les tres etapes a les quals es dirigeix el curs.
Els tres següents mòduls estan pensats per treballar més específicament el tema de la biblioteca escolar, tant a nivell d'aula com de centre. D'aquesta manera es presentaran conceptes de gestió, planificació o organització, així com exemples, consells i recursos per dinamitzar aquests espais del centre escolar.
Per acabar, en l'activitat final els participants del curs hauran d'elaborar una proposta organitzativa i didàctica en la qual posin en pràctica els coneixements adquirits durant els mòduls anteriors.

Cada mòdul està format per un seguit d'escenaris en els quals es treballen els diferents
continguts a desenvolupar. Per desenvolupar aquests escenaris, s'utilitza la tècnica Storytelling, on contextualitza els continguts del curs amb una situació real d'un centre educatiu i, mitjançant els personatges protagonistes de la nostra història, ens proporcionaran un conflicte cognitiu (objectiu de l'escenari) que resoldrem gràcies a diferents recursos, articles, enllaços i vídeos.

Per a acabar de consolidar els coneixements adquirits, es planteja una sèrie d'activitats autocorrectives (amb el posterior feedback pedagògic immediat), activitats de resposta oberta al fòrum de participació i activitats d'entrega en les que caldrà aplicar els continguts treballats a cada mòdul.

L'ús dels fòrums de participació serà habitual, bé sigui perquè l'alumnat expressi els seus coneixements previs sobre les qüestions plantejades pels personatges i, posteriorment, reconstrueixi les seves respostes, com per proposar les diferents activitats que hauran de dissenyar.

L'avaluació serà contínua i, per a l'activitat final, es proposa als alumnes una activitat final d'aplicació en la qual, a través de la guia dels personatges, hauran de posar en pràctica tot allò que han après durant el curs.

Objectius:   

En finalitzar aquest curs, l’alumnat serà competent en:

 • Identificar les característiques de la lectura, les seves funcions i aportacions, amb la finalitat de conèixer els seus usos en les diferents etapes educatives.
 • Comprendre el procés d’aprenentatge de la lectura i els factors que intervenen en aquest procés, amb l’objectiu de poder identificar diferents tipologies d’activitats de lectura.
 • Conèixer diferents tipologies d’activitats de lectura, per a les diferents etapes educatives, a través de diferents propostes, amb la finalitat d’aprendre a planificar i dur a terme una seqüència didàctica segons les necessitats de les diferents etapes educatives.
 • Identificar els diferents agents i factors que intervenen en la dinamització de la biblioteca d’aula, amb la finalitat de gestionar-la atenent a tots aquests elements, amb el propòsit de dissenyar una proposta de dinamització i gestió de la biblioteca d’aula.
 • Identificar els diferents elements que intervenen en la dinamització de la biblioteca escolar, amb la finalitat de gestionar-la atenent a tots aquests elements (entorn, famílies, escriptors, alumnes).
 • Dissenyar propostes de dinamització i gestió de la biblioteca escolar mitjançant activitats lúdiques i pedagògiques a través dels aprenentatges realitzats durant les activitats d’aquest curs.
 • Identificar els diferents elements que intervenen en l’organització, la gestió i el funcionament de la biblioteca escolar, amb la finalitat de gestionar-la atenent als diferents aspectes organitzatius, amb l’objectiu de dissenyar una proposta completa de gestió de la biblioteca del centre escolar.
 • Dissenyar accions de gestió, coordinació i planificació al centre i a l’aula per a promoure l’hàbit lector en l’alumnat, mitjançant el disseny de propostes lúdiques i didàctiques de lectura

Programa del curs:

El curs es compon dels següents apartats:Aquesta formació està dividida en dos parts. La primera part es centra en el procés d’aprenentatge de la lectura i en mostrar diferents activitats per a cada etapa educativa. La segona part del curs ens endinsa en dinamització de la biblioteca escolar, la seva organització i dinamització.

Per a acabar, en l’últim mòdul del curs s’aplicaran els coneixements adquirits durant la formació, confeccionant un pla de lectura de centre/etapa i un pla de dinamització de la biblioteca escolar.

Part 1. Lectura a l’aula. Animació a la lectura:

 1. La lectura
 2. Procés d’ensenyament i aprenentatge de la lectura.
 3. Planificació d’activitats de lectura.
 4. Proposta d’animació a la lectura.


Part 2. La Biblioteca Escolar. Dinamització i organització:

 1. Dinamització de la biblioteca d’aula.
 2. Dinamització de la biblioteca de centre.
 3. Organització, funcionament i gestió de la biblioteca escolar.


Aplicació dels continguts treballats

 1. Pla de lectura de centre/etapa.
 2. Gestió, organització i planificació de les activitats de dinamització de la biblioteca.
 3. Proposta didàctica de dinamització de la lectura a l’aula i al centre

Avaluació

L’avaluació es compon de tres punts:

 • Realització de totes les activitats autocorrectives que es troben dins de cada mòdul, obtenint una nota mínima de 80% per a considerar-ho superat.
 • Realització de l’activitat final d’avaluació del curs, on els alumnes hauran d’aportar una proposta organitzativa i didàctica basada en els aprenentatges realitzats durant el curs.
 • La participació obligatòria a tots els fòrums plantejats durant la formació.

Certificació

Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. Suma mèrits per a oposicions, concurs de trasllats, sexennis, etc. als mestres i professors titulats (han de tenir la carrera de magisteri o el CAP/màster de secundària). També compta per als tècnics d'educació infantil (TEI) per als seus mèrits.

Per a més informació cliqueu aquí.

Seguint la normativa establerta pel Departament (l'Ordre ENS/248/2012 (Article 3.2, apartat C) per la qual el màxim d'hores que comptabilitzen és de 10 hores de formació online a la setmana. Si la vostra intenció és la de realitzar diversos cursos amb nosaltres us recomanem fer-los en edicions separades (ja que cada curs ocupa aquestes hores establertes).

Mode de pagament

Pagament mitjançant targeta de dèbit/crèdit o PayPal.

Si sou un centre/entitat concertat o privat, podeu bonificar-vos els cursos (totalment o parcialment) mitjançant la FUNDAE (antiga Fundación Tripartita). Des de Doqua ens encarreguem de realitzar les gestions i tràmits pertinents d'acord amb el crèdit de formació de la vostra entitat. Contacteu amb nosaltres abans de fer la inscripció.

Tornar