Una deriva rural: Kandinsky

Nou curs

  • Modalitat: Semipresencial
    • Sessió presencial: Dissabte 27 abril 2019
    • Online: Del 27 abril al 6 maig
  • Durada: 15 h
  • Destinataris: Professorat de primer cicle d'Educació d'Infantil
  • Certificació: Reconegut pel Departament d'Ensenyament com a formació permanent
  • Preu: 30 €

30,00 €

Descripció

Es tracta d’una formació semi presencial a les aules de la Llar d’Infants d’Albatàrrec (Lleida) on, mitjançant l’obra de Kandinsky aprendrem a transmetre als infants de 0-3 anys totes les peculiaritats de l’artista, donant-nos peu a treballar les formes, els colors, les textures i les sensacions. Amb aquest programa, farem que l’espai esdevingui un organisme viu que es transforma segons les experiències que en ell s’hi viuen.

En aquesta formació us aportarem pautes concretes de com atansar el discurs i l’obra de Kandinsky als nens/es i us presentarem el concepte de deriva rural a partir de la deriva urbana. Farem un canvi de mirada dels carrers, places, parcs i indrets de l’entorn, desenvolupant la capacitat de llegir el municipi.

La formació es durà a terme amb 6 hores presencials al centre i 9 hores de treball personal a casa, a través de la plataforma Moodle. On es farà un aprofundiment dels conceptes amb material e-learning.

SESSIÓ PRESENCIAL

Lloc: La sessió es realitzarà a la Llar d'Infants El Carrilet d'Albatàrrec, centre educatiu de l'Ajuntament d'Albatàrrec i coorganitzador de la jornada Educació 0-6 amb Doqua i el Centre d'Art la Panera de Lleida.

Horari: de 9 a 15h

Metodologia

Es tracta d’un curs pràctic on mitjançant una aproximació vivencial, coneixerem com dur a terme diferents propostes d’experimentació i de reflexió gràcies a les obres de Kandinsky. Utilitzarem l’entorn rural com a context d’aprenentatge canviant la mirada, identificant i representant les diferents formes geomètriques en el nostre paisatge.

El participant de la formació acabarà l’activitat fent unes lectures referents al tema  així com també, responent un qüestionari d’aquestes.

Objectius

1. Dissenyar una proposta creativa a partir dels recursos que ens proporciona Kandinsky com a artista, amb la finalitat d’experimentar les formes, els colors, les textures i les sensacions.

2. Conèixer diferents propostes didàctiques mitjançant experiències de la Llar d’Infants d’Albatàrrec amb la finalitat de disposar de diferents modelatges per a dur a terme a una aula de 0-3.

3. Utilitzar una nova eina didàctica: la deriva, amb la finalitat de desgranar la nostra percepció.

Continguts

Part presencial (6h)

1. L’aproximació a la teoria dels colors de Kandinsky com a base per a treballar les sensacions amb els alumnes.

2. El treball cooperatiu a l’aula de 0-3.

3. La deriva urbana-rural. Què és i com podem aprofitar-la a l’escola bressol.

4. Presentació del gest creatiu de les diferents propostes i experiències viscudes amb els nostres infants.

Part online (9h)

Aprofundiment dels conceptes amb material e-learning.

Mòdul 1: Kandinsky com a eina didàctica
- Els colors
- Les formes
- Les textures

Mòdul 2: La deriva urbana-rural
- Què és una deriva urbana-rural
- Eines didàctiques per a dur-la a terme.

Qüestionari final del curs

Avaluació

L’avaluació de la formació serà continuada i es valoraran els següents punts:
 
● Assistir a totes les sessions de la formació, realitzar totes les activitats plantejades durant el curs i superar-les de manera satisfactòria amb una qualificació mínima del 80%.
● Entregar i aprovar l’activitat final de proposta didàctica d'una deriva rural.
● Emplenar l’enquesta de satisfacció de la formació.


S'han de realitzar totes les activitats plantejades i haver assistit a totes les sessions programades.