Informació

Nous cursos

Cursos consultats

Immersió lingüística (I)

Nou producte

 • Pròximes convocatòries: inscripcions obertes.
 • Modalitat100% online
 • Durada: 40 h (4 setmanes)
 • Periodicitat: Edicions mensuals. 
 • Destinataris: Professorat d'infantil, primària i secundària
 • Certificació: Reconegut pel Departament d'Educació com a formació permanent
 • Perfils: Per a més informació aquí.
 • Descompte: 5 € per ser Doqualumni (+info)

Més detalls

Convocatòria oberta

110,00 €

Més informació

Nom complet del curs

Immersió lingüística. L'acollida de l'alumnat nouvingut a l'aula.

Curs relacionat: Immersió lingüística (II). la gestió de la diversitat i el plurilingüisme a l'aula 

Descripció

Actualment, la realitat de molts dels nostres centres educatius destaca, sovint, per la gran diversitat d’alumnes que presenten. Alumnes de tota mena, característiques i procedències conviuen en la mateixa aula i és tasca dels docents mirar de donar resposta a cada una de les seves particularitats.

En aquest curs, ens volem centrar en aquells casos en què la diversitat es presenta en forma d’alumnes nouvinguts. Aquests infants, sovint, acaben d’arribar a un entorn nou, amb gent nova, cultura pròpia i, sobretot, una llengua o llengües que, en un primer moment, els són desconegudes. Els centres educatius, i els docents com els seus principals agents, tenen la important missió d’ajudar a aquests infants a integrar-se en aquest entorn nou i l’aprenentatge de la llengua és una de les primeres tasques que cal dur a terme. 

Així doncs, amb aquest primer curs d’Immersió lingüística volem ajudar als docents en aquesta important missió, la d’acollir els infants nouvinguts, i oferir coneixements, eines, tècniques i estratègies per poder-la dur a terme amb les màximes possibilitats d’èxit.

Com funciona el curs?

Es tracta d’un curs totalment online de quaranta hores de durada i quatre setmanes. El contingut és multiplataforma i amb maquetació interactiva. 

Com és habitual en els cursos de Doqua, utilitzem la tècnica Storytelling, on contextualitzem els continguts del curs amb una situació real d’un centre educatiu i, mitjanant els personatges protagonistes de la nostra història, ens proporcionaran un conflicte cognitiu (objectiu de l’escenari) que resoldrem gràcies a diferents recursos, articles, lectures interactives, enllaços i vídeos, que sensibilitzaran al participant de la formació com a artista i proporcionaran tècniques per a transmetre-ho a l’aula. Per a acabar de consolidar els coneixements adquirits, es plantejarà una sèrie d’activitats autocorrectives (amb el posterior feedback pedagògic immediat) i de fòrums de resposta oberta.

El tutor del curs, corregirà les activitats de manera progressiva tenint en compte la data que toca en aquell moment. Essent així, no s'avançarà en dates però si que anirà corregint els treballs de les setmanes anteriors.

L'ús dels fòrums de participació serà habitual, bé sigui per a què l'alumnat expressi els seus coneixements previs sobre les qüestions plantejades pels personatges i, posteriorment, torni a reconstruir les seves respostes, com per proposar les diferents activitats que hauran de dissenyar.

Objectius

Aquest curs té com a principal objectiu ajudar als docents que hi participen a ser capaços de:

Dissenyar i implementar activitats d’aprenentatge d’una segona llengua adaptades als alumnes nouvinguts amb la finalitat de preparar-los per poder integrar-se en una aula ordinària amb les habilitats lingüístiques necessàries per poder seguir i progressar en l’aprenentatge dels continguts curriculars corresponents al seu curs.

Per assolir-ho, es proposen els següents objectius que es desenvoluparan en cada un dels mòduls que disposa el curs. Aquest curs té l'objectiu de què, els docents, en finalitzar els seus quatre mòduls, siguin capaços de:

 • Posar en pràctica els principis bàsics de les teories que expliquen el procés d'adquisició d'una segona llengua per tal de fomentar aquest aprenentatge entre els alumnes nouvinguts amb la finalitat de fomentar la seva inclusió lingüística al seu nou entorn.
 • Proposar les activitats més adequades als alumnes nouvinguts tenint en compte la influència de la seva llengua materna en l'aprenentatge d'una segona llengua amb la finalitat de desenvolupar les habilitats lingüístiques bàsiques d'expressió i comprensió.
 • Estructurar les sessions de classe amb els alumnes nouvinguts, de forma que segueixin un ordre predeterminat, tenint en compte els recursos i materials més adients en cada cas amb la finalitat de fomentar al màxim el seu aprenentatge.
 • Dissenyar propostes didàctiques específiques per als alumnes nouvinguts, que tinguin en compte els principis bàsics de l'aprenentatge d'una segona llengua, amb estructura i recursos adaptats, amb la finalitat d'aconseguir una correcta adquisició de la llengua d'acollida.

Programa

El curs es compon de tres mòduls i conclou amb una activitat final:

 1. Inclusió lingüística i cultural
  1. Què és la inclusió?
  2. Com s'aprèn una segona llengua
  3. Fases i ordre d'adquisició d'una segona llengua
 1. Dins el cap dels nostres alumnes
  1. Quin idioma parla el meu alumne?
  2. Què cal ensenyar a un alumne nouvingut.
  3. El desenvolupament d'altres habilitats
 1. Com dissenyar una bona classe per a alumnes nouvinguts
  1. Estructuració de les sessions
  2. Quin tipus d’activitats és millor proposar?
  3. El rol del docent: selecció de material i avaluació
 1. Pràctica: del paper a la realitat
  1. Preparem una unitat didàctica

Avaluació

Per obtenir el certificat d’aprofitament del curs s'hauran de complir les següents parts de l'avaluació:

Primera part de l'avaluació:

Realització de totes les activitats autocorrectives que es troben dins de cada mòdul, obtenint una nota mínima de 80% per a considerar-ho superat.

Segona part de l'avaluació:
Realització de l’activitat final d’avaluació del curs, on els alumnes hauran de programar una unitat didactica inclusiva, gràcies als aprenentatges adquirits durant el curs.

Tercera part de l'avaluació:
La participació obligatòria a tots els fòrums plantejats durant la formació.

Tots aquests punts són de participació obligatòria i s'han d'haver superat amb una nota mínima de 80 sobre 100.

Certificació

Curs reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat.

Suma mèrits per a oposicions, concurs de trasllats, sexennis, etc. als mestres i professors titulats (han de tenir la carrera de magisteri o el CAP/màster de secundària). També compta per als tècnics d'educació infantil (TEI) per als seus mèrits.

Per a més informació cliqueu aquí.

Seguint la normativa establerta pel Departament (l'Ordre ENS/248/2012 (Article 3.2, apartat C) per la qual el màxim d'hores que comptabilitzen és de 10 hores de formació online a la setmana. Si la vostra intenció és la de realitzar diversos cursos amb nosaltres us recomanem fer-los en edicions separades (ja que cada curs ocupa aquestes hores establertes).

Mode de pagament

Pagament mitjançant targeta de dèbit/crèdit o PayPal.

Si sou un centre/entitat concertat o privat, podeu bonificar-vos els cursos (totalment o parcialment) mitjançant la FUNDAE (antiga Fundación Tripartita). Des de Doqua ens encarreguem de realitzar les gestions i tràmits pertinents d'acord amb el crèdit de formació de la vostra entitat. Contacteu amb nosaltres abans de fer la inscripció.

Tornar

Curs relacionat:

Immersió II