Informació

Nous cursos

Cursos consultats

Immersió lingüística (II)

Nou producte

 • Modalitat100% online
 • Durada: 40 h (4 setmanes)
 • Periodicitat: Edicions mensuals. 
 • Destinataris: Professorat d'infantil, primària i secundària
 • Perfils: Entra al perfil d'Immersió. (+info)
 • Descompte: 5 € per ser Doqualumni (+info)

Més detalls

Més informació

Nom complet del curs

Immersió lingüística (II). La gestió de la diversitat i el plurilingüisme a l'aula.


Anotació. Tot i que és un curs que per a cursar-lo convé disposar de nocions bàsiques sobre la immersió lingüística, no és necessari haver realitzat el primer curs d'Immersió lingüística del nostre catàleg. Immersió lingüística (I). L'acollida de l'alumnat nouvingut a l'aula.

Curs relacionat: Immersió lingüística (I). L'acollida de l'alumnat nouvingut a l'aula VEURE el curs 

Descripció

La formació se centra en com gestionar la presència d'alumnes estrangers a l'aula, és per això que veurem: com gestionar conflictes culturals, com integrar els idiomes presents a l'aula a les diverses propostes d'aprenentatge, com adaptar els textos disciplinaris i com fer servir les TIC per promoure l'aprenentatge de la llengua, tant la L1 com al L2.

Aquest segon curs sobre Immersió lingüística es planteja com una continuació del curs Immersió Lingüística 1, el qual es troba disponible en el nostre catàleg i on el docent coneix eines teòriques i pràctiques per ensenyar la llengua d'acollida als alumnes nouvinguts. De totes maneres, tot i que complementa el que s'explica en el primer curs, aquesta formació es pot dur a terme de manera independent.

Com funciona el curs?

Es tracta d’un curs totalment online de quaranta hores de durada i quatre setmanes. El contingut és multiplataforma i amb maquetació interactiva. 

Com és habitual en els cursos de Doqua, utilitzem la tècnica Storytelling, on contextualitzem els continguts del curs amb una situació real d’un centre educatiu i, mitjanant els personatges protagonistes de la nostra història, ens proporcionaran un conflicte cognitiu (objectiu de l’escenari) que resoldrem gràcies a diferents recursos, articles, lectures interactives, enllaços i vídeos, que sensibilitzaran al participant de la formació com a artista i proporcionaran tècniques per a transmetre-ho a l’aula. Per a acabar de consolidar els coneixements adquirits, es plantejarà una sèrie d’activitats autocorrectives (amb el posterior feedback pedagògic immediat) i de fòrums de resposta oberta.

El tutor del curs, corregirà les activitats de manera progressiva tenint en compte la data que toca en aquell moment. Essent així, no s'avançarà en dates però si que anirà corregint els treballs de les setmanes anteriors.

L'ús dels fòrums de participació serà habitual, bé sigui per a què l'alumnat expressi els seus coneixements previs sobre les qüestions plantejades pels personatges i, posteriorment, torni a reconstruir les seves respostes, com per proposar les diferents activitats que hauran de dissenyar.

Objectius 

Aquest curs té com a principal objectiu ajudar als docents que hi participen a ser capaços de:

Aprendre a gestionar l'aula multicultural i multinivell, a partir de la inclusió d'alumnes estrangers al currículum escolar, la solució de conflictes culturals i la promoció del multilingüisme al centre educatiu.

Per assolir-ho, es proposen els següents objectius que es desenvoluparan en cada un dels mòduls que disposa el curs. Aquest curs té l'objectiu de què, els docents, en finalitzar els seus quatre mòduls, siguin capaços de:

 • Comprendre la diversitat cultural i lingüística com un recurs per a tota la classe amb la finalitat d'aprofitar aquesta diversitat com un avantatge i no un obstacle a l'hora de resoldre conflictes culturals i crear un clima multicultural de convivència positiu.
 • Conèixer i aplicar algunes metodologies per a la promoció de la llengua i del multilingüisme a l'escola amb la finalitat d'integrar els idiomes presents a l'aula dins del procés d'E/A per convertir la diversitat lingüística en una font de riquesa cultural.
 • Comprendre que el llenguatge de les assignatures escolars és particularment exigent i amb característiques peculiars, diferents del llenguatge quotidià.
 • Aplicar estratègies per incloure els nouvinguts al currículum escolar i preparar material i activitats que trenquin les barreres lingüístiques per facilitar l'accés als continguts.

Programa 

El curs es compon de tres mòduls i conclou amb una activitat final:

 1. Gestionar la diversitat és possible
  1. L’educació intercultural
  2. El paper de la llengua
  3. Els conflictes culturals
 1. El plurilingüisme a l’escola 1
  1. El paper de la llengua
  2. La importància del plurilingüisme
  3. Construir un currículum multilingüe i intercultural
 1. El plurilingüisme a l’escola 2
  1. La intercomprensió
  2. Translanguaging
 1. La L2 i les assignatures escolars
  1. Estudiar en L2
  2. La manipulació lingüística
  3. Estratègies per al desenvolupament de la llengua d'estudi

Avaluació

Per obtenir el certificat d’aprofitament del curs s'hauran de complir les següents parts de l'avaluació:

Primera part de l'avaluació:

Realització de totes les activitats autocorrectives que es troben dins de cada mòdul, obtenint una nota mínima de 80% per a considerar-ho superat.

Segona part de l'avaluació:

La participació obligatòria a tots els fòrums plantejats durant la formació.

Tercera part de l'avaluació:

Realització de les activitats finals pràctiques proposades per a cadascun dels mòduls del curs. Aquestes activitats són d'entrega i seran corregides pel tutor de la formació.
Tots aquests punts són de participació obligatòria i s'han d'haver superat amb una nota mínima de 80 sobre 100.

Mode de pagament

Pagament mitjançant targeta de dèbit/crèdit o PayPal.

Si sou un centre/entitat concertat o privat, podeu bonificar-vos els cursos (totalment o parcialment) mitjançant la FUNDAE (antiga Fundación Tripartita). Des de Doqua ens encarreguem de realitzar les gestions i tràmits pertinents d'acord amb el crèdit de formació de la vostra entitat. Contacteu amb nosaltres abans de fer la inscripció.

Tornar

Curs relacionat:

Immersió I